ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 061: ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม

KPI

-

ร้อยละ 29.43

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 15.00 >= 15.00 >= 20.00 >= 20.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม

#เขตQ1 (>= 15.00)Q2 (>= 15.00)Q3 (>= 20.00)Q4 (>= 20.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011,429,811,4185,350,623,43924.6826.7225.5926.7226.722018-11-05 10:10:17
2เขตฯ 02835,738,8842,631,942,18731.8030.2730.9831.7531.752018-11-05 10:14:20
3เขตฯ 03388,522,7801,473,153,98633.6226.7027.5526.3726.372018-11-05 10:15:11
4เขตฯ 04954,652,6693,743,859,61534.5330.5525.0825.5025.502018-11-05 10:27:56
5เขตฯ 051,040,380,7903,907,523,46330.2529.1228.0926.6326.632018-11-05 10:16:00
6เขตฯ 061,216,943,5654,226,018,72026.2326.9828.5128.8028.802018-11-05 10:16:37
7เขตฯ 07973,304,1602,379,742,46840.5436.1838.2440.9040.902018-11-05 10:19:09
8เขตฯ 081,672,387,3914,280,089,15530.1139.5239.2639.0739.072018-11-05 10:19:33
9เขตฯ 09751,695,3632,978,318,63024.3125.3724.5625.2425.242018-11-05 10:22:55
10เขตฯ 101,220,205,7274,094,987,52331.1130.3829.8829.8029.802018-11-05 10:23:27
11เขตฯ 111,028,558,4743,272,427,90129.5730.8232.1531.4331.432018-11-05 10:26:43
12เขตฯ 12747,050,4053,311,793,54221.4624.4724.1622.5622.562018-11-05 10:26:58
13เขตฯ 13---2017-11-23 13:18:14
  12,259,251,62641,650,480,628    29.43      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม หมายถึง การจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายถึง วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ในระยะ 1-3 ปีแรก การจัดซื้อร่วมให้นับรวมการจัดซื้อด้วยวิธีต่อรองราคาร่วมที่ดำเนินการในรูปคณะกรรมการระดับจังหวัด/เขต/กรม

ตัวแปร

A = มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บาท)

B = มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บาท)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 20.00
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more