ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 061: ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม

KPI

-

ร้อยละ 29.38

ค่าเป้าหมาย

97.534246575342%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 15.00 >= 15.00 >= 20.00 >= 20.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม

#เขตQ1 (>= 15.00)Q2 (>= 15.00)Q3 (>= 20.00)Q4 (>= 20.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011,123,622,3014,390,853,24024.6826.7225.5925.592018-09-13 12:29:26
2เขตฯ 02643,001,3562,075,308,36631.8030.2730.9830.982018-09-13 12:29:43
3เขตฯ 03311,613,2661,131,099,60633.6226.7027.5527.552018-09-13 12:29:57
4เขตฯ 04737,308,8472,939,599,05334.5330.5525.0825.082018-09-13 12:30:17
5เขตฯ 05828,949,7502,951,386,01830.2529.1228.0928.092018-09-13 12:31:34
6เขตฯ 06899,321,0223,154,179,55126.2326.9828.5128.512018-09-13 12:31:56
7เขตฯ 07752,170,4321,966,733,94540.5436.1838.2438.242018-09-13 12:32:11
8เขตฯ 081,244,367,7113,169,777,41430.1139.5239.2639.262018-09-13 12:32:29
9เขตฯ 09548,721,5452,234,119,28724.3125.3724.5624.562018-09-13 12:32:44
10เขตฯ 10918,553,5353,074,612,20831.1130.3829.8829.882018-09-13 13:39:24
11เขตฯ 11841,538,0512,617,596,54029.5730.8232.1532.152018-09-13 12:33:26
12เขตฯ 12568,326,3712,352,430,98321.4624.4724.1624.162018-09-13 12:33:46
13เขตฯ 13---2017-11-23 13:18:14
  9,417,494,18632,057,696,211    29.38      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม หมายถึง การจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายถึง วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ในระยะ 1-3 ปีแรก การจัดซื้อร่วมให้นับรวมการจัดซื้อด้วยวิธีต่อรองราคาร่วมที่ดำเนินการในรูปคณะกรรมการระดับจังหวัด/เขต/กรม

ตัวแปร

A = มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บาท)

B = มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บาท)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 20.00
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->