ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 061: ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม

KPI

-

ร้อยละ 29.83

ค่าเป้าหมาย

78.904109589041%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 15.00 >= 15.00 >= 20.00 >= 20.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม

#เขตQ1 (>= 15.00)Q2 (>= 15.00)Q3 (>= 20.00)Q4 (>= 20.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01738,613,5632,764,087,48424.6826.0326.722018-05-15 09:51:17
2เขตฯ 02407,909,4991,347,377,35731.8030.7330.272018-05-15 09:51:37
3เขตฯ 03227,499,748852,208,51533.6228.3926.702018-05-15 09:51:53
4เขตฯ 04526,831,1511,724,706,76234.5331.7830.552018-05-15 09:52:12
5เขตฯ 05600,979,6172,064,139,50330.2529.4929.122018-05-15 09:52:30
6เขตฯ 06562,203,1682,083,730,21926.2326.7726.982018-05-15 09:52:53
7เขตฯ 07501,172,1451,385,376,61940.5437.5436.182018-05-15 09:53:12
8เขตฯ 08819,213,6032,072,786,47230.1136.3339.522018-05-15 09:56:50
9เขตฯ 09377,931,6991,489,820,98624.3125.0425.372018-05-15 09:57:11
10เขตฯ 10628,348,1592,068,151,40231.1130.6430.382018-05-15 09:57:31
11เขตฯ 11548,683,4991,780,340,42829.5730.4330.822018-05-15 09:54:48
12เขตฯ 12375,769,3691,535,796,74221.4623.4924.472018-05-15 09:55:04
13เขตฯ 13---2017-11-23 13:18:14
  6,315,155,22121,168,522,491    29.83      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม หมายถึง การจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายถึง วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ในระยะ 1-3 ปีแรก การจัดซื้อร่วมให้นับรวมการจัดซื้อด้วยวิธีต่อรองราคาร่วมที่ดำเนินการในรูปคณะกรรมการระดับจังหวัด/เขต/กรม

ตัวแปร

A = มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บาท)

B = มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บาท)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 20.00
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->