ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 077: จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

KPI

-

จำนวน 0

ค่าเป้าหมาย

38.904109589041%
ไตรมาส 4
>= 100.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

#เขตQ4 (>= 100.00)ผลการดำเนินงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---
2เขตฯ 02---
3เขตฯ 03---
4เขตฯ 04---
5เขตฯ 05---
6เขตฯ 06---
7เขตฯ 07---
8เขตฯ 08---
9เขตฯ 09---
10เขตฯ 10---
11เขตฯ 11---
12เขตฯ 12---
13เขตฯ 13---
  0        

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ หมายถึง ตำรับยาที่ได้รับการคัดเลือกจาก ตำรับยาแผนไทยของชาติ ตำรายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ ตำรายาเกร็ด/ตำรับยาของชุมชน/แพทย์แผนไทย/หมอพื้นบ้านที่มีประสบการณ์การใช้อย่างกว้างขวาง เภสัชตำรับโรงพยาบาลและยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยได้รับการพิจารณา กลั่นกรองตามหลักเกณฑ์ที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแพทย์แผนไทยกำหนด และผ่านความเห็นจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ตัวแปร

A = จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ได้รับการกลั่นกรองและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ อย่างน้อย 100 ตำรับ/ปี (ปีงบประมาณ 2561-2562) (ตำรับ)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 100 ตำรับ
Download
รายละเอียด KPI Template >>

Comments

    ไม่มี Comment