ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 080: ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม

KPI

-

ร้อยละ 41.09

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 20.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม

#เขตQ2 (>= 20.00)Q4 (>= 20.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011,339,698,6995,104,690,42225.7326.2426.242018-04-23 15:48:25
2เขตฯ 021,145,841,6493,076,999,41439.7437.2437.242018-04-23 15:48:26
3เขตฯ 03915,246,7862,807,257,21736.3932.6032.602018-04-23 15:48:26
4เขตฯ 04825,764,7132,368,383,72342.0034.8734.872018-04-23 15:48:22
5เขตฯ 051,773,493,6595,250,211,44129.9933.7833.782018-04-23 15:48:27
6เขตฯ 061,775,617,8764,797,486,96920.9237.0137.012018-04-23 15:48:22
7เขตฯ 071,073,171,4491,261,176,33272.2585.0985.092018-04-23 15:48:24
8เขตฯ 081,591,365,2743,576,848,38639.9744.4944.492018-04-23 15:48:29
9เขตฯ 091,651,299,0535,920,633,07026.9727.8927.892018-04-23 15:48:23
10เขตฯ 102,637,219,1541,669,032,75925.02158.01158.012018-04-23 15:48:24
11เขตฯ 11636,003,6661,820,070,39531.4734.9434.942018-04-23 15:48:28
12เขตฯ 121,159,004,6182,559,942,90040.6445.2745.272018-04-23 15:48:29
13เขตฯ 13----
  16,523,726,59540,212,733,029  41.09      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม หมายถึง การจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายถึง วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์

          ทั้งนี้ ในระยะ 1-3 ปีแรก การจัดซื้อร่วมให้นับรวมการจัดซื้อด้วยวิธีต่อรองราคาร่วมที่ดำเนินการในรูปคณะกรรมการระดับจังหวัด/เขต/กรม

ตัวแปร

A = มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บาท)

B = มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บาท)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more