ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 044: ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

#เขตQ2 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2017-11-23 10:16:48
2เขตฯ 02---2017-11-23 10:16:48
3เขตฯ 03---2017-11-23 10:16:48
4เขตฯ 04---2017-11-23 10:16:48
5เขตฯ 05---2017-11-23 10:16:48
6เขตฯ 06---2017-11-23 10:16:48
7เขตฯ 07---2017-11-23 10:16:48
8เขตฯ 08---2017-11-23 10:16:48
9เขตฯ 09---2017-11-23 10:16:48
10เขตฯ 10---2017-11-23 10:16:48
11เขตฯ 11---2017-11-23 10:16:48
12เขตฯ 12---2017-11-23 10:16:48
13เขตฯ 13----
  00         

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) หมายถึง โรคต้อกระจกที่ทำให้ผู้ป่วย มีระดับสายตาแย่กว่า 20/400

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการวินิจฉัย (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->