ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 043: ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

KPI

-

ร้อยละ 56.57

ค่าเป้าหมาย

63.835616438356%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 66.00 >= 66.00 >= 66.00 >= 66.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 2 พฤษภาคม 2561 11:48)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

#เขตQ1 (>= 66.00)Q2 (>= 66.00)Q3 (>= 66.00)Q4 (>= 66.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0118,94410,76856.8456.842018-05-02 11:48:14
2เขตฯ 0213,5758,06459.4059.402018-05-02 11:48:16
3เขตฯ 0314,4128,27557.4257.422018-05-02 11:48:16
4เขตฯ 0415,9099,26758.2558.252018-05-02 11:48:09
5เขตฯ 0517,4709,56154.7354.732018-05-02 11:48:17
6เขตฯ 0613,6297,31353.6653.662018-05-02 11:48:09
7เขตฯ 0718,09011,50663.6063.602018-05-02 11:48:12
8เขตฯ 0818,81610,03753.3453.342018-05-02 11:48:20
9เขตฯ 0916,9369,24854.6154.612018-05-02 11:48:10
10เขตฯ 1013,3827,14853.4253.422018-05-02 11:48:13
11เขตฯ 1110,1035,84957.8957.892018-05-02 11:48:19
12เขตฯ 1210,1045,57355.1655.162018-05-02 11:48:20
13เขตฯ 13----
  181,370102,609    56.57      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

CKD หมายถึง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

eGFR หมายถึง estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตที่ได้จากการคำนวณจากค่า serum creatinine ของผู้ป่วย ตามสมการ CKD-EPI)

หมายเหตุ :

ไม่ควรใช้ประเมินใน scale ที่เล็กกว่าจังหวัด เนื่องจาก รพ.แต่ละระดับดูแลผู้ป่วยที่มีความรุนแรงต่างกัน ซึ่งจะมีอัตราความเสื่อมของไตต่างกัน

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 4 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 66.00
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->