ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 043: ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

KPI

-

ร้อยละ 60.46

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 66.00 >= 66.00 >= 66.00 >= 66.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:05)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

#เขตQ1 (>= 66.00)Q2 (>= 66.00)Q3 (>= 66.00)Q4 (>= 66.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0142,12224,92359.1759.172018-11-27 10:06:02
2เขตฯ 0226,08715,67960.1060.102018-11-27 10:06:04
3เขตฯ 0325,36815,95262.8862.882018-11-27 10:06:03
4เขตฯ 0429,80518,47661.9961.992018-11-27 10:05:54
5เขตฯ 0533,99421,17862.3062.302018-11-27 10:06:05
6เขตฯ 0626,11015,35758.8258.822018-11-27 10:05:56
7เขตฯ 0734,97821,81562.3762.372018-11-27 10:05:59
8เขตฯ 0836,48820,89257.2657.262018-11-27 10:06:08
9เขตฯ 0932,79819,84360.5060.502018-11-27 10:05:58
10เขตฯ 1030,89618,39459.5459.542018-11-27 10:06:00
11เขตฯ 1121,27513,05461.3661.362018-11-27 10:06:07
12เขตฯ 1220,23712,17360.1560.152018-11-27 10:06:08
13เขตฯ 13----
  360,158217,736    60.46      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

CKD หมายถึง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

eGFR หมายถึง estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตที่ได้จากการคำนวณจากค่า serum creatinine ของผู้ป่วย ตามสมการ CKD-EPI)

หมายเหตุ :

ไม่ควรใช้ประเมินใน scale ที่เล็กกว่าจังหวัด เนื่องจาก รพ.แต่ละระดับดูแลผู้ป่วยที่มีความรุนแรงต่างกัน ซึ่งจะมีอัตราความเสื่อมของไตต่างกัน

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 4 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 66.00
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more