ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 043: ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

KPI

-

ร้อยละ 63.15

ค่าเป้าหมาย

38.904109589041%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 66.00 >= 66.00 >= 66.00 >= 66.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 20 กุมภาพันธ์ 2561 09:45)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

#เขตQ1 (>= 66.00)Q2 (>= 66.00)Q3 (>= 66.00)Q4 (>= 66.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0152,29133,74064.5264.522018-02-20 09:46:06
2เขตฯ 0229,80918,74362.8862.882018-02-20 09:46:08
3เขตฯ 0330,82219,91564.6164.612018-02-20 09:46:07
4เขตฯ 0436,41822,98963.1363.132018-02-20 09:46:00
5เขตฯ 0540,98325,43162.0562.052018-02-20 09:46:09
6เขตฯ 0631,13819,52862.7162.712018-02-20 09:46:02
7เขตฯ 0738,00424,11963.4663.462018-02-20 09:46:04
8เขตฯ 0851,11632,27563.1463.142018-02-20 09:46:12
9เขตฯ 0945,63529,24464.0864.082018-02-20 09:46:03
10เขตฯ 1032,65820,29862.1562.152018-02-20 09:46:05
11เขตฯ 1126,80816,93863.1863.182018-02-20 09:46:11
12เขตฯ 1224,49714,76460.2760.272018-02-20 09:46:12
13เขตฯ 13----
  440,179277,984    63.15      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

CKD หมายถึง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

eGFR หมายถึง estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตที่ได้จากการคำนวณจากค่า serum creatinine ของผู้ป่วย ตามสมการ CKD-EPI)

หมายเหตุ :

ไม่ควรใช้ประเมินใน scale ที่เล็กกว่าจังหวัด เนื่องจาก รพ.แต่ละระดับดูแลผู้ป่วยที่มีความรุนแรงต่างกัน ซึ่งจะมีอัตราความเสื่อมของไตต่างกัน

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 4 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 66.00
Download
รายละเอียด KPI Template >>

Comments

    ไม่มี Comment