ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 043: ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

KPI

-

ร้อยละ 57.88

ค่าเป้าหมาย

78.904109589041%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 66.00 >= 66.00 >= 66.00 >= 66.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 2 กรกฎาคม 2561 10:10)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

#เขตQ1 (>= 66.00)Q2 (>= 66.00)Q3 (>= 66.00)Q4 (>= 66.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0127,76715,78556.8556.852018-07-02 10:10:29
2เขตฯ 0218,31210,88259.4359.432018-07-02 10:10:31
3เขตฯ 0319,41411,26858.0458.042018-07-02 10:10:30
4เขตฯ 0421,38312,60158.9358.932018-07-02 10:10:23
5เขตฯ 0523,65113,53357.2257.222018-07-02 10:10:32
6เขตฯ 0618,45910,20255.2755.272018-07-02 10:10:23
7เขตฯ 0725,04515,67662.5962.592018-07-02 10:10:27
8เขตฯ 0826,42514,61555.3155.312018-07-02 10:10:35
9เขตฯ 0924,11213,64156.5756.572018-07-02 10:10:25
10เขตฯ 1021,04011,63655.3055.302018-07-02 10:10:27
11เขตฯ 1114,8679,28962.4862.482018-07-02 10:10:33
12เขตฯ 1213,9568,13558.2958.292018-07-02 10:10:35
13เขตฯ 13----
  254,431147,263    57.88      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

CKD หมายถึง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

eGFR หมายถึง estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตที่ได้จากการคำนวณจากค่า serum creatinine ของผู้ป่วย ตามสมการ CKD-EPI)

หมายเหตุ :

ไม่ควรใช้ประเมินใน scale ที่เล็กกว่าจังหวัด เนื่องจาก รพ.แต่ละระดับดูแลผู้ป่วยที่มีความรุนแรงต่างกัน ซึ่งจะมีอัตราความเสื่อมของไตต่างกัน

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 4 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 66.00
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->