ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 042: อัตราตายจากมะเร็งปอด

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 15.58

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 20.30 <= 20.30 <= 20.30 <= 20.30

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายจากมะเร็งปอด

#เขตQ1 (<= 20.30)Q2 (<= 20.30)Q3 (<= 20.30)Q4 (<= 20.30)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011,8955,572,625-2018-11-02 10:52:44
2เขตฯ 027803,412,505-2018-11-02 10:54:51
3เขตฯ 036172,999,632-2018-11-02 10:57:32
4เขตฯ 041,0045,286,203-2018-11-02 11:14:18
5เขตฯ 051,0335,149,401-2018-11-02 11:18:29
6เขตฯ 061,1565,974,4613.057.3410.9215.5815.582018-11-02 11:22:28
7เขตฯ 079095,065,816-2018-11-02 11:24:51
8เขตฯ 089285,534,916-2018-11-02 11:32:23
9เขตฯ 091,0576,766,519-2018-11-02 11:36:02
10เขตฯ 106334,602,570-2018-11-02 11:44:10
11เขตฯ 117484,408,946-2018-11-02 11:47:03
12เขตฯ 125904,924,239-2018-11-02 11:49:28
13เขตฯ 13----
  11,35059,697,833    15.58      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด หมายถึง จำนวนตายจากโรคมะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด (รหัส ICD-10 = C33-C34) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น

เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอด คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอดลดลงร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2559 (20.6 ต่อประชากรแสนคน)

ตัวแปร

A = จำนวนการตายจากโรคมะเร็งปอด (รหัส ICD-10 = C33-C34) (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 20.3
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more