ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 042: อัตราตายจากมะเร็งปอด

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 9.39

ค่าเป้าหมาย

72.328767123288%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 20.30 <= 20.30 <= 20.30 <= 20.30

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายจากมะเร็งปอด

#เขตQ1 (<= 20.30)Q2 (<= 20.30)Q3 (<= 20.30)Q4 (<= 20.30)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 019565,572,6258.9613.0617.162018-05-16 14:47:58
2เขตฯ 023823,452,5055.218.1411.062018-05-16 14:53:38
3เขตฯ 033162,999,6325.327.9210.532018-05-16 14:57:19
4เขตฯ 044705,286,2034.416.668.892018-05-16 15:01:31
5เขตฯ 055075,149,4014.857.359.852018-05-16 15:03:48
6เขตฯ 065645,974,4614.857.159.442018-05-16 15:10:06
7เขตฯ 074535,065,8164.856.908.942018-05-16 15:12:03
8เขตฯ 084275,534,9164.346.037.712018-05-16 15:18:29
9เขตฯ 095536,766,5193.876.028.172018-05-16 15:26:33
10เขตฯ 103134,602,5703.445.126.802018-05-16 15:27:53
11เขตฯ 113704,408,9463.986.198.392018-05-16 15:35:03
12เขตฯ 122974,924,2393.224.636.032018-05-16 15:36:44
13เขตฯ 13----
  5,60859,737,833    9.39      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด หมายถึง จำนวนตายจากโรคมะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด (รหัส ICD-10 = C33-C34) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น

เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอด คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอดลดลงร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2559 (20.6 ต่อประชากรแสนคน)

ตัวแปร

A = จำนวนการตายจากโรคมะเร็งปอด (รหัส ICD-10 = C33-C34) (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 20.3
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->