ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 042: อัตราตายจากมะเร็งปอด

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 14.08

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 20.30 <= 20.30 <= 20.30 <= 20.30

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายจากมะเร็งปอด

#เขตQ1 (<= 20.30)Q2 (<= 20.30)Q3 (<= 20.30)Q4 (<= 20.30)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011,4215,572,6258.9613.0617.2025.502018-08-14 15:58:49
2เขตฯ 025663,452,5055.218.1410.8916.392018-08-14 15:59:53
3เขตฯ 034602,999,6325.327.9210.3915.342018-08-14 16:01:11
4เขตฯ 047225,286,2034.416.669.0013.662018-08-14 16:02:46
5เขตฯ 057685,149,4014.857.359.8814.912018-08-14 16:04:26
6เขตฯ 068745,974,4614.857.159.6514.632018-08-14 16:06:28
7เขตฯ 076565,065,8164.856.908.9112.952018-08-14 16:07:18
8เขตฯ 086735,534,9164.346.038.0712.162018-08-14 16:10:22
9เขตฯ 097956,766,5193.876.027.9311.752018-08-14 16:13:54
10เขตฯ 104844,602,5703.445.126.9210.522018-08-14 16:15:01
11เขตฯ 115634,408,9463.986.198.3912.772018-08-14 16:16:52
12เขตฯ 124324,924,2393.224.636.018.772018-08-14 16:18:53
13เขตฯ 13----
  8,41459,737,833    14.08      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด หมายถึง จำนวนตายจากโรคมะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด (รหัส ICD-10 = C33-C34) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น

เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอด คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอดลดลงร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2559 (20.6 ต่อประชากรแสนคน)

ตัวแปร

A = จำนวนการตายจากโรคมะเร็งปอด (รหัส ICD-10 = C33-C34) (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 20.3
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->