ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 041: อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 10.41

ค่าเป้าหมาย

78.904109589041%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 26.00 <= 26.00 <= 26.00 <= 26.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ

#เขตQ1 (<= 26.00)Q2 (<= 26.00)Q3 (<= 26.00)Q4 (<= 26.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 017115,572,6256.699.7312.762018-05-16 11:04:33
2เขตฯ 023953,452,5055.828.6311.442018-05-16 11:14:56
3เขตฯ 032842,999,6325.227.349.472018-05-16 11:13:07
4เขตฯ 044325,286,2034.266.228.172018-05-16 10:44:04
5เขตฯ 053935,149,4013.995.827.632018-05-16 11:31:46
6เขตฯ 064835,974,4614.416.268.082018-05-16 10:44:30
7เขตฯ 078935,065,8169.5513.5917.632018-05-16 10:56:22
8เขตฯ 089965,534,9169.2413.6217.992018-05-16 13:23:20
9เขตฯ 096536,766,5194.987.329.652018-05-16 10:49:47
10เขตฯ 106174,602,5706.6110.0113.412018-05-16 10:59:14
11เขตฯ 112074,408,9462.443.574.692018-05-16 11:44:05
12เขตฯ 121554,924,2391.512.333.152018-05-16 13:22:24
13เขตฯ 13----
  6,21959,737,833    10.41      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ หมายถึง จำนวนการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ และท่อน้ำดี  (รหัส ICD-10 = C22,C24) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น

เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับ คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2559 (26.3 ต่อประชากรแสนคน)

ตัวแปร

A = จำนวนการตายจากโรคมะเร็งตับ (รหัส ICD-10 = C22,C24) (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 26
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->