ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 041: อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 21.84

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 26.00 <= 26.00 <= 26.00 <= 26.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ

#เขตQ1 (<= 26.00)Q2 (<= 26.00)Q3 (<= 26.00)Q4 (<= 26.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011,4085,572,625-2018-11-05 09:39:43
2เขตฯ 027883,412,505-2018-11-05 09:42:16
3เขตฯ 035842,999,632-2018-11-05 09:48:59
4เขตฯ 048775,286,203-2018-11-05 09:54:10
5เขตฯ 057665,149,401-2018-11-05 09:59:26
6เขตฯ 061,0165,974,4614.678.2416.6521.8421.842018-11-05 10:02:14
7เขตฯ 071,7935,065,816-2018-11-05 10:06:02
8เขตฯ 081,9045,534,916-2018-11-05 10:10:14
9เขตฯ 091,3686,766,519-2018-11-05 10:12:36
10เขตฯ 101,2214,602,570-2018-11-05 10:15:08
11เขตฯ 114574,408,946-2018-11-05 10:18:55
12เขตฯ 123224,924,239-2018-11-05 10:28:07
13เขตฯ 13----
  12,50459,697,833    21.84      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ หมายถึง จำนวนการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ และท่อน้ำดี  (รหัส ICD-10 = C22,C24) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น

เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับ คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2559 (26.3 ต่อประชากรแสนคน)

ตัวแปร

A = จำนวนการตายจากโรคมะเร็งตับ (รหัส ICD-10 = C22,C24) (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 26
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more