ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 041: อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 20.95

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 26.00 <= 26.00 <= 26.00 <= 26.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ

#เขตQ1 (<= 26.00)Q2 (<= 26.00)Q3 (<= 26.00)Q4 (<= 26.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011,4085,572,6256.6912.7618.9025.2725.272018-11-05 09:39:43
2เขตฯ 027883,412,5055.8211.4416.9223.0923.092018-11-05 09:42:16
3เขตฯ 035842,999,6325.229.4714.4419.4719.472018-11-05 09:48:59
4เขตฯ 048775,286,2034.268.1712.5216.5916.592018-11-05 09:54:10
5เขตฯ 057665,149,4013.997.6311.2814.8814.882018-11-05 09:59:26
6เขตฯ 061,0165,974,4614.418.0812.5217.0117.012018-11-05 10:02:14
7เขตฯ 071,7935,065,8169.5517.6326.4135.3935.392018-11-05 10:06:02
8เขตฯ 081,9045,534,9169.2417.9926.7834.4034.402018-11-05 10:10:14
9เขตฯ 091,3686,766,5194.989.6515.0720.2220.222018-11-05 10:12:36
10เขตฯ 101,2214,602,5706.6113.4120.1426.5326.532018-11-05 10:15:08
11เขตฯ 114574,408,9462.444.697.3710.3710.372018-11-05 10:18:55
12เขตฯ 123224,924,2391.513.154.656.546.542018-11-05 10:28:07
13เขตฯ 13----
  12,50459,697,833    20.95      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ หมายถึง จำนวนการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ และท่อน้ำดี  (รหัส ICD-10 = C22,C24) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น

เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับ คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2559 (26.3 ต่อประชากรแสนคน)

ตัวแปร

A = จำนวนการตายจากโรคมะเร็งตับ (รหัส ICD-10 = C22,C24) (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 26
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->