ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 041: อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 5.43

ค่าเป้าหมาย

38.904109589041%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 26.00 <= 26.00 <= 26.00 <= 26.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ

#เขตQ1 (<= 26.00)Q2 (<= 26.00)Q3 (<= 26.00)Q4 (<= 26.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 013735,572,1746.696.692018-02-01 15:25:04
2เขตฯ 022013,452,6805.825.822018-02-01 16:22:16
3เขตฯ 031573,010,2295.225.222018-02-01 16:25:05
4เขตฯ 042245,255,3474.264.262018-02-02 09:21:05
5เขตฯ 052055,133,1553.993.992018-02-02 09:27:14
6เขตฯ 062615,919,9094.414.412018-02-02 09:37:47
7เขตฯ 074845,067,7509.559.552018-02-02 09:46:36
8เขตฯ 085115,528,2319.249.242018-02-02 09:54:41
9เขตฯ 093376,763,3334.984.982018-02-02 10:14:44
10เขตฯ 103044,597,8846.616.612018-02-02 10:18:22
11เขตฯ 111074,392,2402.442.442018-02-02 10:20:12
12เขตฯ 12744,900,2011.511.512018-02-02 10:21:40
13เขตฯ 13----
  3,23859,593,133    5.43      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ หมายถึง จำนวนการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ และท่อน้ำดี  (รหัส ICD-10 = C22,C24) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น

เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับ คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2559 (26.3 ต่อประชากรแสนคน)

ตัวแปร

A = จำนวนการตายจากโรคมะเร็งตับ (รหัส ICD-10 = C22,C24) (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 26
Download
รายละเอียด KPI Template >>

Comments

    ไม่มี Comment