ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 041: อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 15.71

ค่าเป้าหมาย

97.534246575342%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 26.00 <= 26.00 <= 26.00 <= 26.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ

#เขตQ1 (<= 26.00)Q2 (<= 26.00)Q3 (<= 26.00)Q4 (<= 26.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011,0535,572,6256.699.7312.7818.902018-08-14 15:54:37
2เขตฯ 025843,452,5055.828.6311.3916.922018-08-14 15:57:33
3เขตฯ 034332,999,6325.227.349.7014.442018-08-14 15:57:11
4เขตฯ 046625,286,2034.266.228.3312.522018-08-14 15:43:23
5เขตฯ 055815,149,4013.995.827.6411.282018-08-14 16:00:15
6เขตฯ 067485,974,4614.416.268.3512.522018-08-14 15:43:41
7เขตฯ 071,3385,065,8169.5513.5917.8626.412018-08-14 15:50:09
8เขตฯ 081,4825,534,9169.2413.6218.0126.782018-08-14 16:05:28
9เขตฯ 091,0206,766,5194.987.329.9015.072018-08-14 15:46:23
10เขตฯ 109274,602,5706.6110.0113.3920.142018-08-14 15:51:13
11เขตฯ 113254,408,9462.443.574.847.372018-08-14 16:02:56
12เขตฯ 122294,924,2391.512.333.114.652018-08-14 16:05:10
13เขตฯ 13----
  9,38259,737,833    15.71      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ หมายถึง จำนวนการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ และท่อน้ำดี  (รหัส ICD-10 = C22,C24) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น

เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับ คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2559 (26.3 ต่อประชากรแสนคน)

ตัวแปร

A = จำนวนการตายจากโรคมะเร็งตับ (รหัส ICD-10 = C22,C24) (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 26
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->
Error (#32)

Error (#32)

An internal server error occurred.

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

2018-09-22 15:44:13