ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 039: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 20.92

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 27.00 <= 27.00 <= 27.00 <= 27.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

#เขตQ1 (<= 27.00)Q2 (<= 27.00)Q3 (<= 27.00)Q4 (<= 27.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011,3225,572,6258.0912.0015.9123.722018-08-14 15:26:59
2เขตฯ 027313,452,5056.2810.0913.7921.172018-08-14 15:28:24
3เขตฯ 036622,999,6327.7111.2514.8522.072018-08-14 15:30:58
4เขตฯ 041,5685,286,20310.3915.2320.0529.662018-08-14 15:32:46
5เขตฯ 051,3165,149,4019.1813.6517.6325.562018-08-14 15:35:09
6เขตฯ 061,4115,974,4617.9611.6515.6523.622018-08-14 15:40:10
7เขตฯ 077605,065,8165.478.0310.3615.002018-08-14 15:41:12
8เขตฯ 087475,534,9164.476.769.0113.502018-08-14 15:42:49
9เขตฯ 091,0886,766,5195.327.9210.6416.082018-08-14 15:43:49
10เขตฯ 107304,602,5705.448.0810.6715.862018-08-14 15:45:26
11เขตฯ 111,0484,408,9467.8311.8815.8523.772018-08-14 15:47:04
12เขตฯ 121,1144,924,2398.0012.0315.5722.622018-08-14 15:48:26
13เขตฯ 13----
  12,49759,737,833    20.92      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง จำนวนตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 =I20-I25) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น

เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ปี 2560 – 2564) คือ ลดอัตราตาย จากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงร้อยละ 10 เปรียบเทียบกับ baseline      

ในปี 2555 โดยเริ่มรายงานตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป และวัดผลลัพธ์สุดท้ายในปี 2564

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรที่ตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(รหัส ICD-10 =I20-I25) (คน)

B = จำนวนประชากรกลางในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 27 ต่อแสนประชากร
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->