ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 039: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 19.7

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 27.00 <= 27.00 <= 27.00 <= 27.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

#เขตQ1 (<= 27.00)Q2 (<= 27.00)Q3 (<= 27.00)Q4 (<= 27.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011,7305,572,625-2018-11-02 09:43:34
2เขตฯ 029963,412,505-2018-11-02 09:46:40
3เขตฯ 038862,999,632-2018-11-02 09:49:43
4เขตฯ 042,0525,286,203-2018-11-02 09:55:08
5เขตฯ 051,7485,149,401-2018-11-02 10:01:33
6เขตฯ 061,8825,974,4612.878.5914.6819.7019.702018-11-02 10:06:27
7เขตฯ 079955,065,816-2018-11-02 10:15:20
8เขตฯ 089795,534,916-2018-11-02 10:24:13
9เขตฯ 091,4306,766,519-2018-11-02 10:29:07
10เขตฯ 109734,602,570-2018-11-02 10:32:08
11เขตฯ 111,3794,408,946-2018-11-02 10:40:23
12เขตฯ 121,4654,924,239-2018-11-02 10:43:58
13เขตฯ 13----
  16,51559,697,833    19.70      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง จำนวนตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 =I20-I25) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น

เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ปี 2560 – 2564) คือ ลดอัตราตาย จากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงร้อยละ 10 เปรียบเทียบกับ baseline      

ในปี 2555 โดยเริ่มรายงานตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป และวัดผลลัพธ์สุดท้ายในปี 2564

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรที่ตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(รหัส ICD-10 =I20-I25) (คน)

B = จำนวนประชากรกลางในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 27 ต่อแสนประชากร
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more