ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 039: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 14.15

ค่าเป้าหมาย

72.328767123288%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 27.00 <= 27.00 <= 27.00 <= 27.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

#เขตQ1 (<= 27.00)Q2 (<= 27.00)Q3 (<= 27.00)Q4 (<= 27.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 018865,572,6258.0912.0015.902018-05-16 13:31:47
2เขตฯ 024803,452,5056.2810.0913.902018-05-16 13:35:24
3เขตฯ 034442,999,6327.7111.2514.802018-05-16 13:40:01
4เขตฯ 041,0595,286,20310.3915.2320.032018-05-16 13:50:09
5เขตฯ 059335,149,4019.1813.6518.122018-05-16 13:55:37
6เขตฯ 069155,974,4617.9611.6515.322018-05-16 14:07:54
7เขตฯ 075375,065,8165.478.0310.602018-05-16 14:10:43
8เขตฯ 085015,534,9164.476.769.052018-05-16 14:16:24
9เขตฯ 097116,766,5195.327.9210.512018-05-16 14:18:11
10เขตฯ 104934,602,5705.448.0810.712018-05-16 14:22:38
11เขตฯ 117024,408,9467.8311.8815.922018-05-16 14:25:26
12เขตฯ 127904,924,2398.0012.0316.042018-05-16 14:30:27
13เขตฯ 13----
  8,45159,737,833    14.15      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง จำนวนตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 =I20-I25) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น

เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ปี 2560 – 2564) คือ ลดอัตราตาย จากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงร้อยละ 10 เปรียบเทียบกับ baseline      

ในปี 2555 โดยเริ่มรายงานตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป และวัดผลลัพธ์สุดท้ายในปี 2564

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรที่ตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(รหัส ICD-10 =I20-I25) (คน)

B = จำนวนประชากรกลางในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 27 ต่อแสนประชากร
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->