ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 039: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 27.66

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 27.00 <= 27.00 <= 27.00 <= 27.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

#เขตQ1 (<= 27.00)Q2 (<= 27.00)Q3 (<= 27.00)Q4 (<= 27.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011,7305,572,6258.0915.9023.7231.0431.042018-11-02 09:43:34
2เขตฯ 029963,412,5056.2813.9021.1729.1929.192018-11-02 09:46:40
3เขตฯ 038862,999,6327.7114.8022.0729.5429.542018-11-02 09:49:43
4เขตฯ 042,0525,286,20310.3920.0329.6638.8238.822018-11-02 09:55:08
5เขตฯ 051,7485,149,4019.1818.1225.5633.9533.952018-11-02 10:01:33
6เขตฯ 061,8825,974,4617.9615.3223.6231.5031.502018-11-02 10:06:27
7เขตฯ 079955,065,8165.4710.6015.0019.6419.642018-11-02 10:15:20
8เขตฯ 089795,534,9164.479.0513.5017.6917.692018-11-02 10:24:13
9เขตฯ 091,4306,766,5195.3210.5116.0821.1321.132018-11-02 10:29:07
10เขตฯ 109734,602,5705.4410.7115.8621.1421.142018-11-02 10:32:08
11เขตฯ 111,3794,408,9467.8315.9223.7731.2831.282018-11-02 10:40:23
12เขตฯ 121,4654,924,2398.0016.0422.6229.7529.752018-11-02 10:43:58
13เขตฯ 13----
  16,51559,697,833    27.66      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง จำนวนตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 =I20-I25) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น

เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ปี 2560 – 2564) คือ ลดอัตราตาย จากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงร้อยละ 10 เปรียบเทียบกับ baseline      

ในปี 2555 โดยเริ่มรายงานตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป และวัดผลลัพธ์สุดท้ายในปี 2564

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรที่ตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(รหัส ICD-10 =I20-I25) (คน)

B = จำนวนประชากรกลางในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 27 ต่อแสนประชากร
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->