ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 035: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 8.24

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
<= 6.30

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

#เขตQ4 (<= 6.30)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 015,302,625587-2019-06-07 13:13:35
2เขตฯ 023,452,463245-2019-06-07 13:13:35
3เขตฯ 032,699,632200-2019-06-07 13:13:35
4เขตฯ 045,286,203327-2019-06-07 13:13:35
5เขตฯ 055,149,401276-2019-06-07 13:13:35
6เขตฯ 065,974,4613958.248.242019-06-07 13:13:35
7เขตฯ 075,065,816279-2019-06-07 13:13:35
8เขตฯ 085,534,916274-2019-06-07 13:13:35
9เขตฯ 096,766,519400-2019-06-07 13:13:35
10เขตฯ 104,602,570236-2019-06-07 13:13:35
11เขตฯ 114,408,946284-2019-06-07 13:13:35
12เขตฯ 124,924,239202-2019-06-07 13:13:35
13เขตฯ 135,597,504185-2019-06-07 13:13:35
  64,765,2953,890 8.24      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การฆ่าตัวตายสำเร็จ คือ การกระทำของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและเจตนาที่จะตายจริง เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะกระทำอย่างตรงไปตรงมาหรือกระทำโดยอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งกระทำได้สำเร็จ

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปี (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more