ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 035: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 2.99

ค่าเป้าหมาย

72.328767123288%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 6.30 <= 6.30 <= 6.30 <= 6.30

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

#เขตQ1 (<= 6.30)Q2 (<= 6.30)Q3 (<= 6.30)Q4 (<= 6.30)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 012845,572,6252.663.885.102018-05-16 10:20:06
2เขตฯ 021123,452,5051.712.483.242018-05-16 10:21:43
3เขตฯ 031002,999,6321.592.463.332018-05-16 10:21:38
4เขตฯ 041575,286,2031.392.182.972018-05-16 10:10:31
5เขตฯ 051255,149,4011.381.912.432018-05-16 10:22:43
6เขตฯ 061945,974,4611.662.453.252018-05-16 10:10:36
7เขตฯ 071295,065,8161.261.902.552018-05-16 10:14:36
8เขตฯ 081205,534,9160.761.462.172018-05-16 10:23:48
9เขตฯ 092136,766,5191.602.373.152018-05-16 10:13:31
10เขตฯ 101094,602,5701.071.722.372018-05-16 10:14:50
11เขตฯ 111494,408,9461.642.513.382018-05-16 10:23:14
12เขตฯ 12924,924,2390.761.311.872018-05-16 10:23:44
13เขตฯ 13----
  1,78459,737,833    2.99      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การฆ่าตัวตายสำเร็จ คือ การกระทำของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและเจตนาที่จะตายจริง เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะกระทำอย่างตรงไปตรงมาหรือกระทำโดยอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งกระทำได้สำเร็จ

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปี (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->