ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 035: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 1.92

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 6.30 <= 6.30 <= 6.30 <= 6.30

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

#เขตQ1 (<= 6.30)Q2 (<= 6.30)Q3 (<= 6.30)Q4 (<= 6.30)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 015,302,6251502.798.1511.0313.862.832018-11-02 16:16:53
2เขตฯ 023,452,463791.714.956.608.892.292018-11-02 16:18:24
3เขตฯ 032,699,632521.785.487.269.191.932018-11-02 16:18:14
4เขตฯ 045,286,2032061.384.356.097.573.902018-11-02 16:31:47
5เขตฯ 055,149,401791.383.815.206.741.532018-11-02 16:19:54
6เขตฯ 065,974,4611561.644.896.598.252.612018-11-02 16:31:44
7เขตฯ 075,065,816721.263.815.356.771.422018-11-02 16:15:08
8เขตฯ 085,534,916720.762.934.415.711.302018-11-02 16:25:30
9เขตฯ 096,766,519891.604.746.197.511.322018-11-02 16:13:22
10เขตฯ 104,602,570641.063.434.856.241.392018-11-02 16:15:37
11เขตฯ 114,408,946651.635.016.608.071.472018-11-02 16:20:54
12เขตฯ 124,924,239530.752.623.784.851.082018-11-02 16:25:17
13เขตฯ 13----
  59,167,7911,137    1.92      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การฆ่าตัวตายสำเร็จ คือ การกระทำของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและเจตนาที่จะตายจริง เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะกระทำอย่างตรงไปตรงมาหรือกระทำโดยอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งกระทำได้สำเร็จ

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปี (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->