ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 035: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 6.01

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 6.30 <= 6.30 <= 6.30 <= 6.30

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

#เขตQ1 (<= 6.30)Q2 (<= 6.30)Q3 (<= 6.30)Q4 (<= 6.30)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 015,302,6255872.795.368.2411.0711.072018-12-27 14:45:31
2เขตฯ 023,452,4632451.713.244.907.107.102018-12-27 15:29:01
3เขตฯ 032,699,6322001.783.705.487.417.412018-12-27 14:47:16
4เขตฯ 045,286,2033271.382.974.716.196.192018-12-27 14:48:22
5เขตฯ 055,149,4012761.382.433.835.365.362018-12-27 14:49:15
6เขตฯ 065,974,4613951.643.254.956.616.612018-12-27 14:50:16
7เขตฯ 075,065,8162791.262.554.095.515.512018-12-27 14:50:50
8เขตฯ 085,534,9162740.762.173.654.954.952018-12-27 14:51:47
9เขตฯ 096,766,5194001.603.154.605.915.912018-12-27 14:52:21
10เขตฯ 104,602,5702361.062.323.745.135.132018-12-27 14:53:09
11เขตฯ 114,408,9462841.633.384.976.446.442018-12-27 14:53:50
12เขตฯ 124,924,2392020.751.873.034.104.102018-12-27 14:54:51
13เขตฯ 135,597,5041850.861.552.223.313.312018-12-27 15:31:33
  64,765,2953,890    6.01      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การฆ่าตัวตายสำเร็จ คือ การกระทำของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและเจตนาที่จะตายจริง เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะกระทำอย่างตรงไปตรงมาหรือกระทำโดยอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งกระทำได้สำเร็จ

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปี (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->