ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 035: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 1.65

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 6.30 <= 6.30 <= 6.30 <= 6.30

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

#เขตQ1 (<= 6.30)Q2 (<= 6.30)Q3 (<= 6.30)Q4 (<= 6.30)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011535,302,6252.663.883.562.892018-08-15 09:14:51
2เขตฯ 02573,452,4631.712.482.201.652018-08-15 09:17:17
3เขตฯ 03482,699,6321.592.462.251.782018-08-15 09:18:53
4เขตฯ 04925,286,2031.392.182.031.742018-08-15 09:22:16
5เขตฯ 05725,149,4011.381.911.741.402018-08-15 09:25:35
6เขตฯ 061025,974,4611.662.452.201.712018-08-15 09:28:03
7เขตฯ 07785,065,8161.261.901.781.542018-08-15 09:38:10
8เขตฯ 08825,534,9160.761.461.471.482018-08-15 09:41:16
9เขตฯ 09986,766,5191.602.372.061.452018-08-15 09:42:21
10เขตฯ 10654,602,5701.071.721.621.412018-08-15 09:43:32
11เขตฯ 11704,408,9461.642.512.201.592018-08-15 09:48:54
12เขตฯ 12574,924,2390.761.311.261.162018-08-15 09:50:43
13เขตฯ 13----
  97459,167,791    1.65      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การฆ่าตัวตายสำเร็จ คือ การกระทำของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและเจตนาที่จะตายจริง เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะกระทำอย่างตรงไปตรงมาหรือกระทำโดยอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งกระทำได้สำเร็จ

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปี (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->