ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 028: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

KPI

-

ร้อยละ 8.14

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00 <= 7.00 <= 7.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:06)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

#เขตQ1 (<= 7.00)Q2 (<= 7.00)Q3 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0199014,2457.357.317.036.956.952018-11-27 10:06:16
2เขตฯ 029698,8049.9311.0911.1411.0111.012018-11-27 10:06:18
3เขตฯ 031,1089,00212.9112.6412.1512.3112.312018-11-27 10:06:18
4เขตฯ 041,82112,63514.3614.6314.6514.4114.412018-11-27 10:06:10
5เขตฯ 051,44913,73410.8810.8910.4110.5510.552018-11-27 10:06:20
6เขตฯ 061,72115,57111.1411.9311.3711.0511.052018-11-27 10:06:10
7เขตฯ 0752313,1865.074.744.163.973.972018-11-27 10:06:13
8เขตฯ 0845812,6973.973.853.693.613.612018-11-27 10:06:23
9เขตฯ 091,29822,1656.916.416.105.865.862018-11-27 10:06:12
10เขตฯ 105729,7206.076.416.195.885.882018-11-27 10:06:14
11เขตฯ 1195811,4039.338.978.718.408.402018-11-27 10:06:21
12เขตฯ 1281212,6256.636.886.516.436.432018-11-27 10:06:23
13เขตฯ 13----
  12,679155,787    8.14      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน

    โรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็น

    โรคหลอดเลือดสมอง  (I60-I69)

2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหมายถึงการตายจากทุกสาเหตุของผู้ป่วยโรค

   หลอดเลือดสมอง (I60-I69)

3. การจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจาก

   โรงพยาบาลในทุกสถานะ ทุกกรณี

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตายจากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (ครั้ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->