ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 028: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

KPI

-

ร้อยละ 8.26

ค่าเป้าหมาย

72.328767123288%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00 <= 7.00 <= 7.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 22 มิถุนายน 2561 11:38)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

#เขตQ1 (<= 7.00)Q2 (<= 7.00)Q3 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 016108,8737.407.306.876.872018-06-22 11:38:55
2เขตฯ 026225,6129.8911.0811.0811.082018-06-22 11:38:57
3เขตฯ 037155,85912.8912.6512.2012.202018-06-22 11:38:56
4เขตฯ 041,1307,85714.1814.6114.3814.382018-06-22 11:38:49
5เขตฯ 059338,85010.8510.8510.5410.542018-06-22 11:38:58
6เขตฯ 061,1129,63811.1211.9311.5411.542018-06-22 11:38:49
7เขตฯ 073858,6925.084.754.434.432018-06-22 11:38:53
8เขตฯ 082978,0123.853.793.713.712018-06-22 11:39:01
9เขตฯ 0988214,6516.916.436.026.022018-06-22 11:38:51
10เขตฯ 103375,6716.156.485.945.942018-06-22 11:38:53
11เขตฯ 116477,4909.298.918.648.642018-06-22 11:38:59
12เขตฯ 125318,1166.586.726.546.542018-06-22 11:39:01
13เขตฯ 13----
  8,20199,321    8.26      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน

    โรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็น

    โรคหลอดเลือดสมอง  (I60-I69)

2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหมายถึงการตายจากทุกสาเหตุของผู้ป่วยโรค

   หลอดเลือดสมอง (I60-I69)

3. การจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจาก

   โรงพยาบาลในทุกสถานะ ทุกกรณี

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตายจากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (ครั้ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->