ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 028: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

KPI

-

ร้อยละ 8.15

ค่าเป้าหมาย

88.493150684932%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00 <= 7.00 <= 7.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 23 กรกฎาคม 2561 10:34)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

#เขตQ1 (<= 7.00)Q2 (<= 7.00)Q3 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0172210,4537.407.356.926.916.912018-07-23 10:34:38
2เขตฯ 026956,2579.9611.1111.1111.1111.112018-07-23 10:34:40
3เขตฯ 037966,57812.8912.6212.0512.1012.102018-07-23 10:34:40
4เขตฯ 041,2958,92314.3614.6714.6114.5114.512018-07-23 10:34:34
5เขตฯ 051,0089,78610.8110.8310.3110.3010.302018-07-23 10:34:41
6เขตฯ 061,25111,04011.1411.9411.3811.3311.332018-07-23 10:34:34
7เขตฯ 074029,6315.084.754.204.174.172018-07-23 10:34:37
8เขตฯ 083239,1233.873.783.583.543.542018-07-23 10:34:44
9เขตฯ 0997516,4516.936.435.975.935.932018-07-23 10:34:35
10เขตฯ 104236,9366.116.416.126.106.102018-07-23 10:34:37
11เขตฯ 116948,1849.369.008.568.488.482018-07-23 10:34:42
12เขตฯ 125809,0886.586.726.446.386.382018-07-23 10:34:44
13เขตฯ 13----
  9,164112,450    8.15      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน

    โรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็น

    โรคหลอดเลือดสมอง  (I60-I69)

2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหมายถึงการตายจากทุกสาเหตุของผู้ป่วยโรค

   หลอดเลือดสมอง (I60-I69)

3. การจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจาก

   โรงพยาบาลในทุกสถานะ ทุกกรณี

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตายจากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (ครั้ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->