ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 028: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

KPI

-

ร้อยละ 8.12

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00 <= 7.00 <= 7.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 23 สิงหาคม 2561 09:28)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

#เขตQ1 (<= 7.00)Q2 (<= 7.00)Q3 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0179411,3947.407.357.046.976.972018-08-23 21:28:34
2เขตฯ 027696,9129.9811.1111.1011.1311.132018-08-23 21:28:35
3เขตฯ 039067,32712.8912.5912.1712.3712.372018-08-23 21:28:35
4เขตฯ 041,4079,84814.3714.6114.5814.2914.292018-08-23 21:28:28
5เขตฯ 051,09210,63110.8210.8510.3610.2710.272018-08-23 21:28:37
6เขตฯ 061,36912,18011.1411.9411.3611.2411.242018-08-23 21:28:28
7เขตฯ 0743110,4625.094.754.184.124.122018-08-23 21:28:32
8เขตฯ 0836010,1533.873.783.633.553.552018-08-23 21:28:40
9เขตฯ 091,08618,4486.926.426.135.895.892018-08-23 21:28:30
10เขตฯ 104807,8356.106.426.246.136.132018-08-23 21:28:32
11เขตฯ 117539,0159.348.998.588.358.352018-08-23 21:28:38
12เขตฯ 1264110,0696.586.726.336.376.372018-08-23 21:28:40
13เขตฯ 13----
  10,088124,274    8.12      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน

    โรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็น

    โรคหลอดเลือดสมอง  (I60-I69)

2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหมายถึงการตายจากทุกสาเหตุของผู้ป่วยโรค

   หลอดเลือดสมอง (I60-I69)

3. การจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจาก

   โรงพยาบาลในทุกสถานะ ทุกกรณี

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตายจากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (ครั้ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->