ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 018: อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 5.57

ค่าเป้าหมาย

38.904109589041%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 16.00 <= 16.00 <= 16.00 <= 16.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน

#เขตQ1 (<= 16.00)Q2 (<= 16.00)Q3 (<= 16.00)Q4 (<= 16.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 013685,572,1746.606.602018-02-01 09:46:17
2เขตฯ 022253,452,6806.526.522018-02-01 10:29:52
3เขตฯ 031683,010,2295.585.582018-02-01 10:33:07
4เขตฯ 042875,255,3475.465.462018-02-01 10:36:03
5เขตฯ 052805,133,1555.455.452018-02-01 10:40:34
6เขตฯ 064925,919,9098.318.312018-02-01 10:59:12
7เขตฯ 072255,067,7504.444.442018-02-01 11:01:08
8เขตฯ 082095,528,2313.783.782018-02-01 11:54:46
9เขตฯ 093686,763,3335.445.442018-02-01 13:32:25
10เขตฯ 102844,597,8846.186.182018-02-01 13:35:07
11เขตฯ 112264,392,2405.155.152018-02-01 13:43:59
12เขตฯ 121874,900,2013.823.822018-02-01 13:46:09
13เขตฯ 13----
  3,31959,593,133    5.57      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การบาดเจ็บทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากการบาดเจ็บจราจรทางบก ไม่รวมทางน้ำและทางอากาศ

ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ทั้งการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว่างนำส่งโรงพยาบาล ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึกผู้ป่วยภายใน 24 ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน โดยใช้ฐานข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (ปี 2554-2563) คือ

ลดการตายจากการบาดเจ็บทางถนนลงร้อยละ 50 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ในรอบ 9 เดือนหรือสิ้นสุดไตรมาส 3 พบว่าอัตราตายอยู่ที่ 15 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งคาดหมายว่าเมื่อสินไตรมาสที่ 4 อัตราตายจะเพิ่มมากกว่า 18 ต่อประชากรแสนคน จึงขอตั้งเป้าหมายลดอัตราตายไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน ประกอบกับการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บทางถนนมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเพียงบางส่วน คือ การบริหารจัดการข้อมูลและประเมินผลการตอบสนองหลังเกิดเหตุ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงเสนอให้มีการแบ่งน้ำหนักความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน

ตัวแปร

A = จำนวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนทั้งหมด (V01-V89) หมายเหตุ : ปี 2561 เดือนตุลาคม 60 – กันยายน 61 (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปี (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน
Download
รายละเอียด KPI Template >>

Comments

    ไม่มี Comment