ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 018: อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 15.76

ค่าเป้าหมาย

97.534246575342%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 16.00 <= 16.00 <= 16.00 <= 16.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน

#เขตQ1 (<= 16.00)Q2 (<= 16.00)Q3 (<= 16.00)Q4 (<= 16.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011,0275,572,6256.609.8912.7418.432018-08-14 14:14:42
2เขตฯ 026293,452,5056.529.7312.5618.222018-08-14 14:22:29
3เขตฯ 034342,999,6325.587.8510.0614.472018-08-14 14:21:32
4เขตฯ 048895,286,2035.468.3111.1516.822018-08-14 13:57:04
5เขตฯ 059045,149,4015.458.6311.6117.562018-08-14 14:26:59
6เขตฯ 061,3975,974,4618.3112.3216.0223.382018-08-14 13:57:37
7เขตฯ 075845,065,8164.446.448.1411.532018-08-14 14:53:41
8เขตฯ 085245,534,9163.785.376.749.472018-08-14 14:53:16
9เขตฯ 091,0306,766,5195.447.9210.3515.222018-08-14 14:01:31
10เขตฯ 107354,602,5706.188.5611.0315.972018-08-14 14:10:23
11เขตฯ 116874,408,9465.157.6710.3115.582018-08-14 14:48:56
12เขตฯ 125744,924,2393.825.927.8411.662018-08-14 14:51:33
13เขตฯ 13----
  9,41459,737,833    15.76      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การบาดเจ็บทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากการบาดเจ็บจราจรทางบก ไม่รวมทางน้ำและทางอากาศ

ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ทั้งการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว่างนำส่งโรงพยาบาล ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึกผู้ป่วยภายใน 24 ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน โดยใช้ฐานข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (ปี 2554-2563) คือ

ลดการตายจากการบาดเจ็บทางถนนลงร้อยละ 50 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ในรอบ 9 เดือนหรือสิ้นสุดไตรมาส 3 พบว่าอัตราตายอยู่ที่ 15 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งคาดหมายว่าเมื่อสินไตรมาสที่ 4 อัตราตายจะเพิ่มมากกว่า 18 ต่อประชากรแสนคน จึงขอตั้งเป้าหมายลดอัตราตายไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน ประกอบกับการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บทางถนนมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเพียงบางส่วน คือ การบริหารจัดการข้อมูลและประเมินผลการตอบสนองหลังเกิดเหตุ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงเสนอให้มีการแบ่งน้ำหนักความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน

ตัวแปร

A = จำนวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนทั้งหมด (V01-V89) หมายเหตุ : ปี 2561 เดือนตุลาคม 60 – กันยายน 61 (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปี (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->