ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 018: อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 20.33

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 16.00 <= 16.00 <= 16.00 <= 16.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน

#เขตQ1 (<= 16.00)Q2 (<= 16.00)Q3 (<= 16.00)Q4 (<= 16.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011,3165,572,6256.6013.1718.4323.6223.622018-11-05 10:33:35
2เขตฯ 027993,412,5056.5212.9518.2223.4123.412018-11-05 10:36:20
3เขตฯ 035622,999,6325.5810.1314.4718.7418.742018-11-05 10:41:50
4เขตฯ 041,1585,286,2035.4611.1416.8221.9121.912018-11-05 10:48:48
5เขตฯ 051,1805,149,4015.4511.7917.5622.9222.922018-11-05 10:52:54
6เขตฯ 061,7635,974,4618.3116.2923.3829.5129.512018-11-05 10:56:30
7เขตฯ 077665,065,8164.448.4511.5315.1215.122018-11-05 10:58:37
8เขตฯ 086705,534,9163.786.969.4712.1012.102018-11-05 11:02:42
9เขตฯ 091,3236,766,5195.4410.3915.2219.5519.552018-11-05 11:58:29
10เขตฯ 109044,602,5706.1810.9515.9719.6419.642018-11-05 13:28:53
11เขตฯ 118994,408,9465.1510.1815.5820.3920.392018-11-05 13:32:36
12เขตฯ 127974,924,2393.828.0211.6616.1916.192018-11-05 13:35:30
13เขตฯ 13----
  12,13759,697,833    20.33      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การบาดเจ็บทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากการบาดเจ็บจราจรทางบก ไม่รวมทางน้ำและทางอากาศ

ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ทั้งการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว่างนำส่งโรงพยาบาล ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึกผู้ป่วยภายใน 24 ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน โดยใช้ฐานข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (ปี 2554-2563) คือ

ลดการตายจากการบาดเจ็บทางถนนลงร้อยละ 50 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ในรอบ 9 เดือนหรือสิ้นสุดไตรมาส 3 พบว่าอัตราตายอยู่ที่ 15 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งคาดหมายว่าเมื่อสินไตรมาสที่ 4 อัตราตายจะเพิ่มมากกว่า 18 ต่อประชากรแสนคน จึงขอตั้งเป้าหมายลดอัตราตายไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน ประกอบกับการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บทางถนนมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเพียงบางส่วน คือ การบริหารจัดการข้อมูลและประเมินผลการตอบสนองหลังเกิดเหตุ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงเสนอให้มีการแบ่งน้ำหนักความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน

ตัวแปร

A = จำนวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนทั้งหมด (V01-V89) หมายเหตุ : ปี 2561 เดือนตุลาคม 60 – กันยายน 61 (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปี (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->