ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 009: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

KPI

-

อัตราต่อพันประชากร 5.78

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 40.00 <= 40.00 <= 40.00 <= 40.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:05)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

#เขตQ1 (<= 40.00)Q2 (<= 40.00)Q3 (<= 40.00)Q4 (<= 40.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01126,0135885.815.244.634.674.672018-11-27 10:06:04
2เขตฯ 0287,0926109.127.346.637.007.002018-11-27 10:06:06
3เขตฯ 0371,7244728.597.286.666.586.582018-11-27 10:06:06
4เขตฯ 04140,2066716.345.064.644.794.792018-11-27 10:05:58
5เขตฯ 05136,3549558.736.746.587.007.002018-11-27 10:06:08
6เขตฯ 06171,4701,0327.225.615.816.026.022018-11-27 10:05:58
7เขตฯ 07137,1087608.356.785.815.545.542018-11-27 10:06:02
8เขตฯ 08167,0061,1228.946.826.346.726.722018-11-27 10:06:11
9เขตฯ 09187,1621,0648.996.615.815.685.682018-11-27 10:06:00
10เขตฯ 10134,6997306.475.525.005.425.422018-11-27 10:06:03
11เขตฯ 11122,1385698.026.335.664.664.662018-11-27 10:06:09
12เขตฯ 12159,5439176.415.926.145.755.752018-11-27 10:06:11
13เขตฯ 13----
  1,640,5159,490    5.78      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน

ตัวแปร

A = จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากทะเบียนเกิด) (คน)

B = จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด (จำนวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 40
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->