ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 009: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

KPI

-

อัตราต่อพันประชากร 0

ค่าเป้าหมาย

72.328767123288%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 40.00 <= 40.00 <= 40.00 <= 40.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 22 มิถุนายน 2561 11:38)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

#เขตQ1 (<= 40.00)Q2 (<= 40.00)Q3 (<= 40.00)Q4 (<= 40.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01128,04205.7210.7913.460.002018-06-22 11:38:46
2เขตฯ 0289,73008.9215.9520.030.002018-06-22 11:38:48
3เขตฯ 0373,09008.5215.4519.700.002018-06-22 11:38:48
4เขตฯ 04140,70326.3411.1513.4313.440.012018-06-22 11:38:40
5เขตฯ 05137,54108.5415.2418.850.002018-06-22 11:38:49
6เขตฯ 06169,02807.3513.0116.160.002018-06-22 11:38:41
7เขตฯ 07139,63208.1114.4217.700.002018-06-22 11:38:44
8เขตฯ 08169,05108.7415.3219.180.002018-06-22 11:38:52
9เขตฯ 09189,31418.8615.2918.2018.210.012018-06-22 11:38:42
10เขตฯ 10136,29506.4611.7514.470.002018-06-22 11:38:45
11เขตฯ 11125,73807.5613.5016.650.002018-06-22 11:38:51
12เขตฯ 12159,72006.4712.3515.980.002018-06-22 11:38:52
13เขตฯ 13----
  1,657,8843    0.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน

ตัวแปร

A = จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากทะเบียนเกิด) (คน)

B = จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด (จำนวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 40
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->