ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 009: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

KPI

-

อัตราต่อพันประชากร 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 40.00 <= 40.00 <= 40.00 <= 40.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:05)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

#เขตQ1 (<= 40.00)Q2 (<= 40.00)Q3 (<= 40.00)Q4 (<= 40.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01126,013588-2018-11-27 10:06:04
2เขตฯ 0287,092610-2018-11-27 10:06:06
3เขตฯ 0371,724472-2018-11-27 10:06:06
4เขตฯ 04140,206671-2018-11-27 10:05:58
5เขตฯ 05136,354955-2018-11-27 10:06:08
6เขตฯ 06171,4701,032-2018-11-27 10:05:58
7เขตฯ 07137,108760-2018-11-27 10:06:02
8เขตฯ 08167,0061,122-2018-11-27 10:06:11
9เขตฯ 09187,1621,064-2018-11-27 10:06:00
10เขตฯ 10134,699730-2018-11-27 10:06:03
11เขตฯ 11122,138569-2018-11-27 10:06:09
12เขตฯ 12159,543917-2018-11-27 10:06:11
13เขตฯ 13----
  1,640,5159,490           

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน

ตัวแปร

A = จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากทะเบียนเกิด) (คน)

B = จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด (จำนวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 40
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more