ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 009: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

KPI

-

อัตราต่อพันประชากร 0.28

ค่าเป้าหมาย

88.493150684932%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 40.00 <= 40.00 <= 40.00 <= 40.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 23 กรกฎาคม 2561 10:34)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

#เขตQ1 (<= 40.00)Q2 (<= 40.00)Q3 (<= 40.00)Q4 (<= 40.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01127,841225.7310.8314.8215.000.172018-07-23 10:34:28
2เขตฯ 0289,492539.0016.0921.9622.550.592018-07-23 10:34:29
3เขตฯ 0372,893218.4515.4921.2221.510.292018-07-23 10:34:29
4เขตฯ 04141,089286.3411.2715.1715.370.202018-07-23 10:34:22
5เขตฯ 05137,757208.4815.1420.7020.850.152018-07-23 10:34:31
6เขตฯ 06169,350447.2912.9517.9018.160.262018-07-23 10:34:23
7เขตฯ 07139,303278.1414.5919.5219.710.192018-07-23 10:34:25
8เขตฯ 08168,6191018.7015.3220.7721.370.602018-07-23 10:34:34
9เขตฯ 09189,004248.8415.3920.0820.210.132018-07-23 10:34:24
10เขตฯ 10135,999496.4411.9516.4916.850.362018-07-23 10:34:26
11เขตฯ 11126,209167.5013.6017.9618.090.132018-07-23 10:34:32
12เขตฯ 12159,790526.4712.3317.6517.970.332018-07-23 10:34:33
13เขตฯ 13----
  1,657,346457    0.28      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน

ตัวแปร

A = จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากทะเบียนเกิด) (คน)

B = จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด (จำนวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 40
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->