ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 009: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

KPI

-

อัตราต่อพันประชากร 1.49

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 40.00 <= 40.00 <= 40.00 <= 40.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 23 สิงหาคม 2561 09:28)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

#เขตQ1 (<= 40.00)Q2 (<= 40.00)Q3 (<= 40.00)Q4 (<= 40.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01126,3451525.6610.8415.1316.331.202018-08-23 21:28:21
2เขตฯ 0288,0252029.0116.1422.4924.792.292018-08-23 21:28:23
3เขตฯ 0372,1961558.4415.5021.7723.922.152018-08-23 21:28:22
4เขตฯ 04140,6051926.2411.1815.6016.961.372018-08-23 21:28:15
5เขตฯ 05136,8771988.5215.1621.4422.891.452018-08-23 21:28:24
6เขตฯ 06167,1021987.2312.7818.3719.561.182018-08-23 21:28:16
7เขตฯ 07137,3071768.2414.7720.3021.591.282018-08-23 21:28:19
8เขตฯ 08167,6393828.6715.3721.2823.562.282018-08-23 21:28:27
9เขตฯ 09187,6441778.8815.4120.9721.910.942018-08-23 21:28:17
10เขตฯ 10136,5042016.4812.0116.7818.251.472018-08-23 21:28:19
11เขตฯ 11122,9161657.9014.5420.5721.911.342018-08-23 21:28:26
12เขตฯ 12159,6992546.4412.2918.2319.821.592018-08-23 21:28:27
13เขตฯ 13----
  1,642,8592,452    1.49      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน

ตัวแปร

A = จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากทะเบียนเกิด) (คน)

B = จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด (จำนวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 40
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->