ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 070: จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด

KPI

-

จำนวน 11

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 10.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด

#เขตQ4 (>= 10.00)ผลการดำเนินงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01-0.00-
2เขตฯ 02-0.00-
3เขตฯ 03-0.00-
4เขตฯ 041111.0011.002017-10-17 17:24:43
5เขตฯ 05-0.00-
6เขตฯ 06-0.00-
7เขตฯ 07-0.00-
8เขตฯ 08-0.00-
9เขตฯ 09-0.00-
10เขตฯ 10-0.00-
11เขตฯ 11-0.00-
12เขตฯ 12-0.00-
13เขตฯ 13-0.00-
  11 11.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

งานวิจัยสมุนไพร งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก หมายถึง จำนวนงานวิจัย/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งสมุนไพรเดี่ยวและตำรับ

การนำไปใช้ทางการแพทย์ หมายถึง มีการนำงานวิจัย/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ไปใช้จริงทางการแพทย์และในระบบบริการสาธารณสุข

การนำไปใช้ทางการตลาด หมายถึง มีการนำงานวิจัย องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ และ/หรืออื่นๆ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและก่อให้เกิดรายได้

ตัวแปร

A = จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด 10 เรื่องต่อปี (งานวิจัย)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 10 เรื่อง
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more