ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 068: จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

KPI

-

จำนวน 104

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 100.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

#เขตQ4 (>= 100.00)ผลการดำเนินงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01-0.00-
2เขตฯ 02-0.00-
3เขตฯ 03-0.00-
4เขตฯ 04104104.00104.002017-10-16 17:06:51
5เขตฯ 05-0.00-
6เขตฯ 06-0.00-
7เขตฯ 07-0.00-
8เขตฯ 08-0.00-
9เขตฯ 09-0.00-
10เขตฯ 10-0.00-
11เขตฯ 11-0.00-
12เขตฯ 12-0.00-
13เขตฯ 13-0.00-
  104 104.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ หมายถึง ตำรับยาที่ได้รับการคัดเลือกจาก ตำรับยาแผนไทยของชาติ ตำรายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ ตำรายาเกร็ด/ ตำรับยาของชุมชน/แพทย์แผนไทย/หมอพื้นบ้านที่มีประสบการณ์การใช้อย่างกว้างขวาง เภสัชตำรับโรงพยาบาลและยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยได้รับการพิจารณา กลั่นกรองตามหลักเกณฑ์ที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแพทย์แผนไทยกำหนด และผ่านความเห็นจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ตัวแปร

A = จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ได้รับการกลั่นกรองและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ อย่างน้อย 100 ตำรับ/ปี (ปีงบประมาณ 2560-2562) (ตำรับ)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 100 ตำรับ
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more