ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 066: ร้อยละของยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น

KPI

-

ร้อยละ 100

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
= 100.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น

#เขตQ4 (= 100.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01----
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 043434100.00100.002017-09-26 11:41:47
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 06----
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12----
13เขตฯ 13----
  3434 100.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย
  • ยากลุ่มเป้าหมาย/รายการยากลุ่มเป้าหมาย คือ ยา/รายการยาตามบัญชีมุ่งเป้า
  • ยา/รายการยาตามบัญชีมุ่งเป้า คือ ยาที่มีมูลค่าการผลิตและนำเข้าสูง (เรียงลำดับ) โดยผลรวมมีมูลค่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทั้งหมด โดยมี 3 เงื่อนไข คือ

1) ต้องเป็นยาที่มีความจำเป็นทางสาธารณสุข

2) ไม่สามารถผลิตได้เอง หรือผลิตเองน้อย

3) มีความเป็นไปได้ในการผลิตหรือนำเข้าทดแทน 

ตัวแปร

A = จำนวนยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบ (จำนวน)

B = จำนวนยากลุ่มเป้าหมายทั้งหมด (จำนวน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย = ร้อยละ 100 ของรายการยาตาม บัญชีมุ่งเป้ามีผู้ประกอบการรับผิดชอบในการผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบ
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more