ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 048: อัตราตายจากมะเร็งปอด

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
<= 20.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายจากมะเร็งปอด

#เขตQ4 (<= 20.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2017-10-25 11:09:43
2เขตฯ 02---2017-10-25 11:09:43
3เขตฯ 03---2017-10-25 11:09:43
4เขตฯ 04---2017-10-25 11:09:43
5เขตฯ 05---2017-10-25 11:09:43
6เขตฯ 06---2017-10-25 11:09:43
7เขตฯ 07---2017-10-25 11:09:43
8เขตฯ 08---2017-10-25 11:09:43
9เขตฯ 09---2017-10-25 11:09:43
10เขตฯ 10---2017-10-25 11:09:43
11เขตฯ 11---2017-10-25 11:09:43
12เขตฯ 12---2017-10-25 11:09:43
13เขตฯ 13----
  00        

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด หมายถึง จำนวนตายจากโรคมะเร็งปอด (รหัส ICD-10 = C330-C349) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น

เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอด คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอดลดลงร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2558 (20.1 ต่อประชากรแสนคน)

ตัวแปร

A = จำนวนการตายจากโรคมะเร็งปอด (รหัส ICD-10 = C330-C349) (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 20
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more