ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 042: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 6.11

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 1.50 <= 3.00 <= 4.50 <= 6.30

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

#เขตQ1 (<= 1.50)Q2 (<= 3.00)Q3 (<= 4.50)Q4 (<= 6.30)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 015,572,174559-2017-11-02 14:49:01
2เขตฯ 023,452,680229-2017-11-02 15:10:36
3เขตฯ 033,010,229190-2017-11-02 14:37:53
4เขตฯ 045,255,347288-2017-11-01 13:55:34
5เขตฯ 055,133,155274-2017-11-02 14:52:12
6เขตฯ 065,919,9093771.623.414.676.116.112017-11-01 14:09:13
7เขตฯ 075,067,750227-2017-11-01 15:45:21
8เขตฯ 085,528,231281-2017-11-02 15:03:41
9เขตฯ 096,763,333372-2017-11-01 15:20:22
10เขตฯ 104,597,884261-2017-11-01 15:48:03
11เขตฯ 114,392,240271-2017-11-02 15:06:00
12เขตฯ 124,900,201146-2017-11-02 15:06:16
13เขตฯ 135,615,695213-2017-11-02 15:04:24
  65,208,8283,688    6.11      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การฆ่าตัวตายสำเร็จ คือ การกระทำของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและเจตนาที่จะตายจริง เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะกระทำอย่างตรงไปตรงมาหรือกระทำโดยอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งกระทำได้สำเร็จ

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปี (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more