ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 038: อัตราตายทารกแรกเกิด

KPI

-

อัตราต่อพันประชากร 3.31

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
<= 4.50 <= 4.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายทารกแรกเกิด

#เขตQ2 (<= 4.50)Q4 (<= 4.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0111445,943-2017-11-08 09:40:49
2เขตฯ 028228,812-2017-11-08 09:42:22
3เขตฯ 037621,915-2017-11-08 09:44:31
4เขตฯ 0416147,325-2017-11-08 09:46:54
5เขตฯ 0513649,458-2017-11-08 09:49:08
6เขตฯ 0626874,6903.133.313.312017-11-08 09:53:03
7เขตฯ 0710239,822-2017-11-08 09:54:37
8เขตฯ 0812748,591-2017-11-08 09:57:40
9เขตฯ 0914856,557-2017-11-08 09:58:44
10เขตฯ 1010638,772-2017-11-08 10:00:10
11เขตฯ 1113150,489-2017-11-08 10:01:54
12เขตฯ 1219466,166-2017-11-08 10:06:08
13เขตฯ 13----
  1,645568,540  3.31      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกที่คลอด รอดออกมา มีชีวิตจนถึง 28 วันในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต < 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more