ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 035: อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 386.62

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
<= 130.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:21)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

#เขตQ4 (<= 130.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 013,698,82339,6311071.451071.452017-07-17 10:08:24
2เขตฯ 022,074,44410,918526.31526.312017-07-17 10:08:25
3เขตฯ 031,831,8239,276506.38506.382017-07-17 10:08:25
4เขตฯ 0412,935,91511,97292.5592.552018-04-23 15:47:54
5เขตฯ 053,572,17711,479321.34321.342017-07-17 10:08:26
6เขตฯ 063,992,81510,849271.71271.712017-07-17 10:08:19
7เขตฯ 073,295,72710,194309.31309.312017-07-17 10:08:22
8เขตฯ 083,557,24011,845332.98332.982017-07-17 10:08:28
9เขตฯ 093,827,71815,564406.61406.612017-07-17 10:08:20
10เขตฯ 102,790,83210,252367.35367.352017-07-17 10:08:22
11เขตฯ 112,942,03619,988679.39679.392017-07-17 10:08:27
12เขตฯ 123,087,08222,087715.47715.472017-07-17 10:08:28
13เขตฯ 13----
  47,606,632184,055 386.62      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หมายถึง อัตราการกำเริบเฉียบพลันที่ต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินและหรือต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ต่อประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ (ICD J440(J44.0),441(J44.1))

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินและหรือต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคหลัก (PDx = J440(J44.0)-J441(J44.1)) (ครั้ง)

B = จำนวนประชากรกลางปี อายุ 15 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบจากฐานข้อมูลประชากร (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 130 ครั้ง ต่อแสนประชากร
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more