ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 002: อัตราส่วนการตายมารดาไทย

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 20.00 <= 20.00 <= 20.00 <= 20.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราส่วนการตายมารดาไทย

#เขตQ1 (<= 20.00)Q2 (<= 20.00)Q3 (<= 20.00)Q4 (<= 20.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01645,943-2017-10-31 09:02:32
2เขตฯ 02128,812-2017-10-30 16:14:34
3เขตฯ 03221,915-2017-10-30 16:17:30
4เขตฯ 04647,305-2017-10-30 16:23:23
5เขตฯ 05549,458-2017-10-30 16:25:48
6เขตฯ 06674,6900.000.000.000.000.002017-10-30 16:28:14
7เขตฯ 07539,822-2017-10-30 16:29:28
8เขตฯ 08548,591-2017-10-30 16:31:42
9เขตฯ 09056,557-2017-10-31 09:00:35
10เขตฯ 10238,772-2017-10-31 09:02:09
11เขตฯ 111050,489-2017-10-31 09:04:13
12เขตฯ 121164,422-2017-10-31 09:09:54
13เขตฯ 13----
  59566,776    0.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด 42 วันหลังคลอด ทุกสาเหตุยกเว้นอุบัติเหตุในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more