ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 019: อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 25.69

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 18.00 <= 18.00 <= 18.00 <= 18.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน

#เขตQ1 (<= 18.00)Q2 (<= 18.00)Q3 (<= 18.00)Q4 (<= 18.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 015,572,1741,397-2017-11-07 15:09:07
2เขตฯ 023,452,680762-2017-11-07 15:10:19
3เขตฯ 033,010,229576-2017-11-07 15:15:40
4เขตฯ 045,255,3471,099-2017-11-07 15:17:09
5เขตฯ 055,133,1551,187-2017-11-07 15:18:47
6เขตฯ 065,919,9091,7225.7513.1122.4525.6925.692017-11-07 15:20:49
7เขตฯ 075,067,750898-2017-11-07 15:21:49
8เขตฯ 085,528,231726-2017-11-07 15:23:32
9เขตฯ 096,763,3331,211-2017-11-07 15:24:31
10เขตฯ 104,597,884972-2017-11-07 15:25:37
11เขตฯ 114,392,240909-2017-11-07 15:27:01
12เขตฯ 124,900,201849-2017-11-07 15:41:23
13เขตฯ 13----
  59,593,13312,308    25.69      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

 

อุบัติเหตุทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ไม่รวมทางน้ำและทางอากาศ

ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว่างนำส่งโรงพยาบาล ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึกผู้ป่วยภายใน 24 ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน โดยใช้ฐานข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (ปี 2554-2563) คือ ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ในรอบ 9 เดือน หรือสิ้นสุดไตรมาส 3 พบว่าอัตราตายอยู่ที่ 15 ต่อประชากรแสนคน  ซึ่งคาดหมายว่าเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 อัตราตายจะเพิ่มมากกว่า 18 ต่อประชากรแสนคน จึงขอตั้งเป้าหมายลดอัตราตายไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน ประกอบกับการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเพียงบางส่วน คือ การบริหารจัดการข้อมูลและประเมินผลการตอบสนองหลังเกิดเหตุ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงเสนอให้มีการแบ่งน้ำหนักความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน  

ตัวแปร

A = จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน(V01-V89) (ปี 2560 : เดือนตุลาคม 59 - กันยายน 60) (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปี 2559 (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 18 ต่อ ประชากรแสนคน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more