ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 018: อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 6.44

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
<= 5.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี

#เขตQ4 (<= 5.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01860,50235-2017-11-07 14:39:41
2เขตฯ 02610,79035-2017-11-07 14:40:37
3เขตฯ 03509,82939-2017-11-07 14:44:16
4เขตฯ 04888,10554-2017-11-07 14:45:59
5เขตฯ 05906,17870-2017-11-07 14:48:10
6เขตฯ 061,109,061556.446.442017-11-07 14:54:07
7เขตฯ 07846,92356-2017-11-07 14:54:47
8เขตฯ 081,034,38590-2017-11-07 14:56:06
9เขตฯ 091,235,90990-2017-11-07 14:58:49
10เขตฯ 10850,65266-2017-11-07 15:00:40
11เขตฯ 11885,68150-2017-11-07 15:01:36
12เขตฯ 121,125,65074-2017-11-07 15:02:37
13เขตฯ 13----
  10,863,665714 6.44      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี

การจมน้ำ หมายถึง การจมน้ำที่เกิดจากอุบัติเหตุ (ICD-10 = W65-W74) ยกเว้น

ที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้ำ และภัยพิบัติ

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปีของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน <= 5.0
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more