ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 002.4: ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I

KPI

-

ร้อยละ 53.27

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 60.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 21 ตุลาคม 2562 02:20)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I

#เขตQ4 (>= 60.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 015581,19446.7346.732019-10-20 02:20:07
2เขตฯ 0233256558.7658.762019-10-20 02:20:08
3เขตฯ 0324837865.6165.612019-10-21 02:20:08
4เขตฯ 0413337335.6635.662019-10-20 02:20:02
5เขตฯ 0522457039.3039.302019-10-21 02:20:08
6เขตฯ 0613336436.5436.542019-10-20 02:20:03
7เขตฯ 0724538164.3064.302019-10-21 02:20:05
8เขตฯ 0830454955.3755.372019-10-21 02:20:06
9เขตฯ 0944270962.3462.342019-10-21 02:20:04
10เขตฯ 1037456466.3166.312019-10-20 02:20:04
11เขตฯ 1144871163.0163.012019-10-21 02:20:09
12เขตฯ 1242589947.2747.272019-10-21 02:20:10
13เขตฯ 13----
  3,8667,257 53.27      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

- เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

- เด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ไม่ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรกและครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242)

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการล่าช้า (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more