ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 002.4: ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I

KPI

-

ร้อยละ 50.72

ค่าเป้าหมาย

88.767123287671%
ไตรมาส 4
>= 60.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 21 สิงหาคม 2562 02:20)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I

#เขตQ4 (>= 60.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 014291,00142.8642.862019-08-21 02:20:06
2เขตฯ 0227448456.6156.612019-08-21 02:20:07
3เขตฯ 0320833761.7261.722019-08-21 02:20:06
4เขตฯ 0411630637.9137.912019-08-21 02:20:01
5เขตฯ 0517948936.6136.612019-08-21 02:20:08
6เขตฯ 0613033039.3939.392019-08-21 02:20:02
7เขตฯ 0721333463.7763.772019-08-21 02:20:04
8เขตฯ 0827750055.4055.402019-08-19 02:20:05
9เขตฯ 0939664161.7861.782019-08-20 02:20:04
10เขตฯ 1032352761.2961.292019-08-21 02:20:05
11เขตฯ 1135361757.2157.212019-08-21 02:20:09
12เขตฯ 1232578841.2441.242019-08-21 02:20:10
13เขตฯ 13----
  3,2236,354 50.72      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

- เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

- เด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ไม่ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรกและครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242)

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการล่าช้า (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more