ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 002.4: ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I

KPI

-

ร้อยละ 54.2

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 60.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 10 ธันวาคม 2562 02:20)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I

#เขตQ4 (>= 60.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 016231,23350.5350.532019-11-18 02:20:06
2เขตฯ 0237058363.4663.462019-11-18 02:20:07
3เขตฯ 0325039263.7863.782019-11-18 02:20:06
4เขตฯ 0414339136.5736.572019-11-18 02:20:02
5เขตฯ 0523558640.1040.102019-11-18 02:20:07
6เขตฯ 0613837836.5136.512019-11-18 02:20:02
7เขตฯ 0724840960.6460.642019-11-18 02:20:05
8เขตฯ 0832955659.1759.172019-11-18 02:20:05
9เขตฯ 0944472661.1661.162019-11-17 02:20:04
10เขตฯ 1037357265.2165.212019-11-15 02:20:05
11เขตฯ 1145872263.4363.432019-11-17 02:20:09
12เขตฯ 1244092647.5247.522019-11-15 02:20:10
13เขตฯ 13----
  4,0517,474 54.20      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

- เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

- เด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ไม่ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรกและครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242)

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการล่าช้า (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more