ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 002.2: ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า

KPI

-

ร้อยละ 23.19

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 20.00 >= 20.00 >= 20.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 15 พฤศจิกายน 2562 02:16)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า

#เขตQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 20.00)Q3 (>= 20.00)Q4 (>= 20.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 019,67032,10930.1234.3133.7930.5830.122019-11-15 02:16:06
2เขตฯ 024,68521,41221.8825.0325.2225.7221.882019-11-15 02:16:07
3เขตฯ 032,97516,96017.5423.0924.1923.2917.542019-11-15 02:16:07
4เขตฯ 042,50822,58011.1113.2216.1117.0111.112019-11-15 02:16:03
5เขตฯ 056,00430,53319.6622.0122.6222.1719.662019-11-15 02:16:08
6เขตฯ 065,26431,99616.4520.2820.9820.7116.452019-11-15 02:16:03
7เขตฯ 079,87333,00629.9133.3734.5333.5929.912019-11-15 02:16:05
8เขตฯ 088,36640,16320.8324.3228.6727.0820.832019-11-15 02:16:10
9เขตฯ 099,62745,08721.3527.0426.2124.0221.352019-11-15 02:16:03
10เขตฯ 108,91033,68826.4526.1527.8028.9726.452019-11-15 02:16:05
11เขตฯ 119,16332,50128.1929.5329.5527.1928.192019-11-15 02:16:09
12เขตฯ 1212,65146,78027.0428.7827.0925.7227.042019-11-15 02:16:10
13เขตฯ 13----
  89,696386,815    23.19      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

- เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

- พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที (1B262 : เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน)

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า/ส่งต่อทันที (ตรวจครั้งแรก) (1B261, 1B262) (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 20
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more