ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 002.2: ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า

KPI

-

ร้อยละ 27.67

ค่าเป้าหมาย

96.986301369863%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 20.00 >= 20.00 >= 20.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 19 กันยายน 2562 02:16)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า

#เขตQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 20.00)Q3 (>= 20.00)Q4 (>= 20.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 015,32616,27130.3334.5134.3532.7332.732019-09-19 02:16:06
2เขตฯ 023,33212,17122.1125.3325.5927.3827.382019-09-19 02:16:07
3เขตฯ 032,3689,49217.7423.4824.5524.9524.952019-09-19 02:16:07
4เขตฯ 042,21811,74011.1013.3316.1718.8918.892019-09-19 02:16:02
5เขตฯ 053,80515,97619.6822.2623.0623.8223.822019-09-19 02:16:08
6เขตฯ 063,71817,08016.4620.3021.1121.7721.772019-09-19 02:16:03
7เขตฯ 077,15520,14230.0633.5634.8035.5235.522019-09-19 02:16:04
8เขตฯ 086,25220,74920.8424.4729.0630.1330.132019-09-19 02:16:09
9เขตฯ 095,25220,20221.5027.0626.3526.0026.002019-09-19 02:16:03
10เขตฯ 105,42218,36726.4626.2427.8229.5229.522019-09-19 02:16:05
11เขตฯ 115,00717,37128.3929.8429.7928.8228.822019-09-19 02:16:08
12เขตฯ 126,81225,26527.2428.9627.4726.9626.962019-09-19 02:16:09
13เขตฯ 13----
  56,667204,826    27.67      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

- เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

- พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที (1B262 : เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน)

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า/ส่งต่อทันที (ตรวจครั้งแรก) (1B261, 1B262) (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 20
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more