ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 002.1: ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ

KPI

-

ร้อยละ 92.3

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 90.00 >= 90.00 >= 90.00 >= 90.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 15 พฤศจิกายน 2562 02:13)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ

#เขตQ1 (>= 90.00)Q2 (>= 90.00)Q3 (>= 90.00)Q4 (>= 90.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0132,10934,02594.3791.7887.9577.9394.372019-11-15 02:13:07
2เขตฯ 0221,41223,21192.2593.1092.8786.5892.252019-11-15 02:13:08
3เขตฯ 0316,96017,93794.5594.5094.3787.4194.552019-11-15 02:13:08
4เขตฯ 0422,58028,87378.2077.9578.8972.4978.202019-11-15 02:13:03
5เขตฯ 0530,53333,11192.2191.9890.7282.9792.212019-11-15 02:13:09
6เขตฯ 0631,99637,37085.6285.9285.4576.1485.622019-11-15 02:13:04
7เขตฯ 0733,00634,07996.8597.1197.4194.2696.852019-11-15 02:13:05
8เขตฯ 0840,16342,12695.3495.2894.5279.2395.342019-11-15 02:13:11
9เขตฯ 0945,08747,50894.9094.6992.8373.0494.902019-11-15 02:13:04
10เขตฯ 1033,68835,30895.4195.6295.0279.9995.412019-11-15 02:13:06
11เขตฯ 1132,50135,71591.0091.0689.0983.3591.002019-11-15 02:13:10
12เขตฯ 1246,78049,83593.8793.4491.9886.3593.872019-11-15 02:13:10
13เขตฯ 13----
  386,815419,098    92.30      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

- เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

- การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18, 30 และ42 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพื้นที่ (Type1: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 90
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
  • 2019-08-01
    Revision Note:

    การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ  หมายถึง  การส่งต่อผู้ป่วย 4 สาขา (สาขาโรคหัวใจ (ประมวลผลรหัสวินิจฉัย I20-I25) , สาขาโรคมะเร็ง (ประมวลผลรหัสวินิจฉัย C ทั้งหมด และ D0 ทั้งหมด) , สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ประมวลผลรหัสวินิจฉัย V01-Y98 ) และสาขาทารกแรกเกิด (ประมวลผลรหัสวินิจฉัยที่เด็กอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วันเทียบกับวันเกิดแฟ้ม PERSON)) เพื่อไปรับการรักษาต่อในสถานบริการระดับเดียวกันหรือสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่าที่ตั้งอยู่นอกเขตสุขภาพของตนเอง (ยกเว้น 1. สถานบริการที่มีบันทึกข้อตกลงในการรับส่งต่อผู้ป่วยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของแต่ละเขตสุขภาพ  2. ความสมัครใจของผู้มีสิทธิในการรักษา) กรณี 1) เพื่อการวินิจฉัย และการรักษา 2) เพื่อการวินิจฉัย 3) เพื่อการรักษาต่อเนื่อง และทำให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปยังสถานบริการปลายทางนั้นๆ (การส่งต่อรวมทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินและทุกสิทธิการรักษา)

View more