ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 002.1: ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ

KPI

-

ร้อยละ 53.31

ค่าเป้าหมาย

96.986301369863%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 90.00 >= 90.00 >= 90.00 >= 90.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 20 กันยายน 2562 02:13)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ

#เขตQ1 (>= 90.00)Q2 (>= 90.00)Q3 (>= 90.00)Q4 (>= 90.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0116,56534,06594.8191.4485.9248.6348.632019-09-20 02:13:06
2เขตฯ 0212,53222,50792.5393.2992.7955.6855.682019-09-20 02:13:07
3เขตฯ 039,68916,36194.4194.3594.3059.2259.222019-09-20 02:13:07
4เขตฯ 0412,09524,79579.8079.4679.2848.7848.782019-09-20 02:13:02
5เขตฯ 0516,31129,89893.0292.5490.6654.5654.562019-09-20 02:13:08
6เขตฯ 0617,21032,94387.6488.2587.2652.2452.242019-09-20 02:13:03
7เขตฯ 0720,54331,97897.3997.6997.7864.2464.242019-09-20 02:13:04
8เขตฯ 0821,13141,06495.4195.0593.4751.4651.462019-09-20 02:13:09
9เขตฯ 0920,32044,39295.7295.5793.3845.7745.772019-09-20 02:13:03
10เขตฯ 1018,95534,58796.0396.0495.5554.8054.802019-09-20 02:13:05
11เขตฯ 1117,88832,84091.6291.0488.8054.4754.472019-09-20 02:13:08
12เขตฯ 1225,71446,49794.0993.6891.2555.3055.302019-09-20 02:13:09
13เขตฯ 13----
  208,953391,927    53.31      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

- เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

- การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18, 30 และ42 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพื้นที่ (Type1: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 90
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
  • 2019-08-01
    Revision Note:

    การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ  หมายถึง  การส่งต่อผู้ป่วย 4 สาขา (สาขาโรคหัวใจ (ประมวลผลรหัสวินิจฉัย I20-I25) , สาขาโรคมะเร็ง (ประมวลผลรหัสวินิจฉัย C ทั้งหมด และ D0 ทั้งหมด) , สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ประมวลผลรหัสวินิจฉัย V01-Y98 ) และสาขาทารกแรกเกิด (ประมวลผลรหัสวินิจฉัยที่เด็กอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วันเทียบกับวันเกิดแฟ้ม PERSON)) เพื่อไปรับการรักษาต่อในสถานบริการระดับเดียวกันหรือสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่าที่ตั้งอยู่นอกเขตสุขภาพของตนเอง (ยกเว้น 1. สถานบริการที่มีบันทึกข้อตกลงในการรับส่งต่อผู้ป่วยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของแต่ละเขตสุขภาพ  2. ความสมัครใจของผู้มีสิทธิในการรักษา) กรณี 1) เพื่อการวินิจฉัย และการรักษา 2) เพื่อการวินิจฉัย 3) เพื่อการรักษาต่อเนื่อง และทำให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปยังสถานบริการปลายทางนั้นๆ (การส่งต่อรวมทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินและทุกสิทธิการรักษา)

View more