ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 030: ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

KPI

-

ร้อยละ 59.32

ค่าเป้าหมาย

88.767123287671%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 66.00 >= 66.00 >= 66.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 21 สิงหาคม 2562 02:11)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

#เขตQ2 (>= 66.00)Q3 (>= 66.00)Q4 (>= 66.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0136,80721,45458.2958.292019-08-21 02:11:07
2เขตฯ 0228,57117,26860.4460.442019-08-21 02:11:08
3เขตฯ 0326,56515,99060.1960.192019-08-21 02:11:08
4เขตฯ 0432,10919,39260.3960.392019-08-21 02:11:03
5เขตฯ 0534,46121,39762.0962.092019-08-21 02:11:09
6เขตฯ 0628,51317,40561.0461.042019-08-21 02:11:03
7เขตฯ 0733,42619,54158.4658.462019-08-21 02:11:05
8เขตฯ 0838,05021,34356.0956.092019-08-21 02:11:11
9เขตฯ 0933,23819,26857.9757.972019-08-21 02:11:04
10เขตฯ 1030,31317,58758.0258.022019-08-21 02:11:06
11เขตฯ 1123,73014,38660.6260.622019-08-21 02:11:10
12เขตฯ 1219,55811,70359.8459.842019-08-21 02:11:11
13เขตฯ 13----
  365,341216,734   59.32      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย
  • CKD = ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
  • eGFR = estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตที่ได้จากการคำนวณจากค่า serum creatinine ของผู้ป่วย ตามสมการ CKD-EPI)
ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 4 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 66%
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more