ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 030: ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

KPI

-

ร้อยละ 57.02

ค่าเป้าหมาย

56.712328767123%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 66.00 >= 66.00 >= 66.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 17 เมษายน 2562 02:43)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

#เขตQ2 (>= 66.00)Q3 (>= 66.00)Q4 (>= 66.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0118,21210,56057.9857.982019-04-17 14:43:50
2เขตฯ 0214,6878,41557.3057.302019-04-17 14:43:51
3เขตฯ 0315,2018,67157.0457.042019-04-17 14:43:51
4เขตฯ 0416,4899,44957.3057.302019-04-17 14:43:47
5เขตฯ 0517,97110,45158.1558.152019-04-17 14:43:52
6เขตฯ 0615,9099,02856.7556.752019-04-17 14:43:47
7เขตฯ 0716,5359,74658.9458.942019-04-17 14:43:49
8เขตฯ 0821,18711,71355.2855.282019-04-17 14:43:54
9เขตฯ 0917,5539,89056.3456.342019-04-17 14:43:48
10เขตฯ 1016,5989,00754.2754.272019-04-17 14:43:49
11เขตฯ 1111,5006,64557.7857.782019-04-17 14:43:53
12เขตฯ 1210,5546,12358.0258.022019-04-17 14:43:54
13เขตฯ 13----
  192,396109,698   57.02      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย
  • CKD = ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
  • eGFR = estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตที่ได้จากการคำนวณจากค่า serum creatinine ของผู้ป่วย ตามสมการ CKD-EPI)
ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 4 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 66%
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->