ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 030: ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

KPI

-

ร้อยละ 60.26

ค่าเป้าหมาย

96.986301369863%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 66.00 >= 66.00 >= 66.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 20 กันยายน 2562 02:11)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

#เขตQ2 (>= 66.00)Q3 (>= 66.00)Q4 (>= 66.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0140,39424,04159.5259.522019-09-20 02:11:06
2เขตฯ 0230,55618,90061.8561.852019-09-20 02:11:07
3เขตฯ 0328,20617,23561.1061.102019-09-20 02:11:07
4เขตฯ 0434,65421,19361.1661.162019-09-20 02:11:03
5เขตฯ 0537,00523,42763.3163.312019-09-20 02:11:08
6เขตฯ 0630,77019,00261.7561.752019-09-20 02:11:03
7เขตฯ 0736,21821,53759.4659.462019-09-20 02:11:05
8เขตฯ 0840,31223,09157.2857.282019-09-20 02:11:10
9เขตฯ 0935,10920,58958.6458.642019-09-20 02:11:03
10เขตฯ 1033,58819,96159.4359.432019-09-20 02:11:05
11เขตฯ 1125,16715,21060.4460.442019-09-20 02:11:09
12เขตฯ 1221,65313,00460.0660.062019-09-20 02:11:10
13เขตฯ 13----
  393,632237,190   60.26      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย
  • CKD = ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
  • eGFR = estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตที่ได้จากการคำนวณจากค่า serum creatinine ของผู้ป่วย ตามสมการ CKD-EPI)
ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 4 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 66%
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more