ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 024.1: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 0

ค่าเป้าหมาย

47.945205479452%
ไตรมาส 4
<= 6.30

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

#เขตQ4 (<= 6.30)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2018-12-27 15:02:49
2เขตฯ 02---2018-12-27 15:02:49
3เขตฯ 03---2018-12-27 15:02:49
4เขตฯ 04---2018-12-27 15:02:49
5เขตฯ 05---2018-12-27 15:02:49
6เขตฯ 06---2018-12-27 15:02:49
7เขตฯ 07---2018-12-27 15:02:49
8เขตฯ 08---2018-12-27 15:02:49
9เขตฯ 09---2018-12-27 15:02:49
10เขตฯ 10---2018-12-27 15:02:49
11เขตฯ 11---2018-12-27 15:02:49
12เขตฯ 12---2018-12-27 15:02:49
13เขตฯ 13---2018-12-27 15:02:49
  00        

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การฆ่าตัวตายสำเร็จ คือ การกระทำของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและเจตนาที่จะตายจริง เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะกระทำอย่างตรงไปตรงมาหรือกระทำโดยอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งกระทำได้สำเร็จ

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปี (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->