ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 015.2: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

KPI

-

ร้อยละ 22.75

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
<= 25.00 <= 25.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 21 ตุลาคม 2562 02:14)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

#เขตQ2 (<= 25.00)Q4 (<= 25.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 016323,61518.1217.4817.482019-10-20 02:14:07
2เขตฯ 026592,82522.8223.3323.332019-10-20 02:14:10
3เขตฯ 037322,77627.4726.3726.372019-10-21 02:14:08
4เขตฯ 041,1363,50631.9832.4032.402019-10-21 02:14:01
5เขตฯ 059723,69627.7426.3026.302019-10-19 02:14:10
6เขตฯ 061,2294,20129.6629.2529.252019-10-20 02:14:04
7เขตฯ 073502,56613.4613.6413.642019-10-21 02:14:05
8เขตฯ 083572,48813.8514.3514.352019-10-20 02:14:14
9เขตฯ 098824,26320.7020.6920.692019-10-20 02:14:04
10เขตฯ 103502,13616.4316.3916.392019-10-18 02:14:05
11เขตฯ 116022,31325.3826.0326.032019-10-20 02:14:12
12เขตฯ 125502,75819.9919.9419.942019-10-21 02:14:12
13เขตฯ 13----
  8,45137,143  22.75      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล(admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

3. การจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60 - I62) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62) (ครั้ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 25
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more