ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 015.2: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

KPI

-

ร้อยละ 22.77

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
<= 25.00 <= 25.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 10 ธันวาคม 2562 02:14)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

#เขตQ2 (<= 25.00)Q4 (<= 25.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 016573,75718.0517.4917.492019-11-17 02:14:08
2เขตฯ 026732,88122.8223.3623.362019-11-17 02:14:10
3เขตฯ 037492,83827.4726.3926.392019-11-12 02:14:08
4เขตฯ 041,1723,61532.0232.4232.422019-11-18 02:14:02
5เขตฯ 051,0143,84127.7426.4026.402019-11-15 02:14:10
6เขตฯ 061,3124,51129.6629.0829.082019-11-17 02:14:03
7เขตฯ 073682,65513.4613.8613.862019-11-17 02:14:06
8เขตฯ 083722,58613.8514.3914.392019-11-18 02:14:06
9เขตฯ 099104,47120.7020.3520.352019-11-10 02:14:03
10เขตฯ 103732,24016.4316.6516.652019-11-05 02:14:04
11เขตฯ 116352,42725.4526.1626.162019-11-13 02:14:12
12เขตฯ 125672,83119.9920.0320.032019-11-14 02:14:13
13เขตฯ 13----
  8,80238,653  22.77      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล(admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

3. การจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60 - I62) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62) (ครั้ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 25
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more