ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 015.2: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

KPI

-

ร้อยละ 22.76

ค่าเป้าหมาย

88.767123287671%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
<= 25.00 <= 25.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 21 สิงหาคม 2562 02:14)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

#เขตQ2 (<= 25.00)Q4 (<= 25.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 015192,95118.1417.5917.592019-08-21 02:14:08
2เขตฯ 025172,26122.7122.8722.872019-08-20 02:14:10
3เขตฯ 036302,35427.5626.7626.762019-08-21 02:14:09
4เขตฯ 049272,89032.0032.0832.082019-08-21 02:14:02
5เขตฯ 058073,03027.7426.6326.632019-08-21 02:14:11
6เขตฯ 069903,38829.6629.2229.222019-08-21 02:14:03
7เขตฯ 072732,07613.4613.1513.152019-08-19 02:14:06
8เขตฯ 082972,05013.8714.4914.492019-08-21 02:14:13
9เขตฯ 097383,50820.7121.0421.042019-08-20 02:14:04
10เขตฯ 102961,80716.5316.3816.382019-08-21 02:14:05
11เขตฯ 114901,91025.4025.6525.652019-08-19 02:14:12
12เขตฯ 124512,24519.9920.0920.092019-08-19 02:14:13
13เขตฯ 13----
  6,93530,470  22.76      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล(admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

3. การจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60 - I62) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62) (ครั้ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 25
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more