ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 015.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

KPI

-

ร้อยละ 3.75

ค่าเป้าหมาย

88.767123287671%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
<= 5.00 <= 5.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 21 สิงหาคม 2562 02:19)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

#เขตQ2 (<= 5.00)Q4 (<= 5.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 012046,3743.183.203.202019-08-21 02:19:08
2เขตฯ 021894,3804.264.324.322019-08-20 02:19:10
3เขตฯ 032704,4825.646.026.022019-08-21 02:19:09
4เขตฯ 043956,0396.666.546.542019-08-21 02:19:03
5เขตฯ 053176,8285.134.644.642019-08-21 02:19:11
6เขตฯ 064268,2695.125.155.152019-08-21 02:19:03
7เขตฯ 071166,8841.451.691.692019-08-21 02:19:06
8เขตฯ 081757,4502.252.352.352019-08-21 02:19:13
9เขตฯ 0933111,9072.922.782.782019-08-21 02:19:04
10เขตฯ 101084,3432.522.492.492019-08-21 02:19:05
11เขตฯ 112315,5564.204.164.162019-08-21 02:19:11
12เขตฯ 122397,4303.203.223.222019-08-19 02:19:13
13เขตฯ 13----
  3,00179,942  3.75      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

3. การจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Ischemic Stroke ;I63) (ครั้ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 5
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more