ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 015.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

KPI

-

ร้อยละ 3.74

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
<= 5.00 <= 5.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 21 ตุลาคม 2562 02:19)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

#เขตQ2 (<= 5.00)Q4 (<= 5.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 012607,9513.173.273.272019-10-21 02:19:08
2เขตฯ 022405,5444.244.334.332019-10-20 02:19:09
3เขตฯ 033185,2645.646.046.042019-10-21 02:19:08
4เขตฯ 044717,4886.666.296.292019-10-21 02:19:02
5เขตฯ 053628,2075.044.414.412019-10-20 02:19:09
6เขตฯ 0653110,0995.115.265.262019-10-20 02:19:03
7เขตฯ 071418,4741.451.661.662019-10-21 02:19:05
8เขตฯ 082178,8222.252.462.462019-10-20 02:19:05
9เขตฯ 0939914,4602.912.762.762019-10-20 02:19:04
10เขตฯ 101365,5782.502.442.442019-10-18 02:19:06
11เขตฯ 112886,8214.244.224.222019-10-20 02:19:11
12เขตฯ 123089,3213.203.303.302019-10-21 02:19:12
13เขตฯ 13----
  3,67198,029  3.74      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

3. การจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Ischemic Stroke ;I63) (ครั้ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 5
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more