ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 015.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

KPI

-

ร้อยละ 3.78

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
<= 5.00 <= 5.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 10 ธันวาคม 2562 02:19)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

#เขตQ2 (<= 5.00)Q4 (<= 5.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 012708,2693.203.273.272019-11-17 02:19:09
2เขตฯ 022435,6684.234.294.292019-11-10 02:19:09
3เขตฯ 033305,4355.646.076.072019-11-13 02:19:09
4เขตฯ 044917,7196.656.366.362019-11-18 02:19:02
5เขตฯ 053918,5275.134.594.592019-11-16 02:19:11
6เขตฯ 0657410,7105.115.365.362019-11-17 02:19:04
7เขตฯ 071508,8491.451.701.702019-11-13 02:19:06
8เขตฯ 082269,0752.252.492.492019-11-18 02:19:07
9เขตฯ 0940815,1432.912.692.692019-11-17 02:19:05
10เขตฯ 101435,7532.502.492.492019-11-05 02:19:04
11เขตฯ 113127,0954.364.404.402019-11-17 02:19:12
12เขตฯ 123149,6183.203.263.262019-11-14 02:19:13
13เขตฯ 13----
  3,852101,861  3.78      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

3. การจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Ischemic Stroke ;I63) (ครั้ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 5
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more