ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 011.5: ร้อยละของยาแผนโบราณกลุ่มเสี่ยงปลอดภัย ไม่พบการปลอมปนสเตียรอยด์

KPI

-

ร้อยละ 90.72

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของยาแผนโบราณกลุ่มเสี่ยงปลอดภัย ไม่พบการปลอมปนสเตียรอยด์

#เขตQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01212487.5087.502019-10-09 14:13:49
2เขตฯ 021212100.00100.002019-11-21 23:50:28
3เขตฯ 03616396.8396.832019-10-09 14:14:58
4เขตฯ 041313100.00100.002019-10-09 14:15:12
5เขตฯ 05969798.9798.972019-10-09 14:15:34
6เขตฯ 0614414599.3199.312019-10-09 14:16:00
7เขตฯ 071414100.00100.002019-10-09 14:16:19
8เขตฯ 08636596.9296.922019-10-09 14:16:33
9เขตฯ 09172085.0085.002019-10-09 14:16:56
10เขตฯ 1012612799.2199.212019-10-09 14:17:12
11เขตฯ 11859292.3992.392019-10-09 14:17:30
12เขตฯ 12429345.1645.162019-10-09 14:17:50
13เขตฯ 13----
  694765  90.72      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาแผนโบราณที่มีทะเบียนตำรับตามกฎหมาย

ตัวแปร

A = จำนวนยาแผนโบราณที่ปลอดภัย ไม่พบการปลอมปนสเตียรอยด์ (ตรวจพบจากชุดทดสอบอย่างง่าย) (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนยาแผนโบราณกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดที่นำมาตรวจ (ผลิตภัณฑ์)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
    รายละเอียด KPI Template >>
    ประวัติการปรับปรุง KPI Template
    View more