ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 011.5: ร้อยละของยาแผนโบราณกลุ่มเสี่ยงปลอดภัย ไม่พบการปลอมปนสเตียรอยด์

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

88.767123287671%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของยาแผนโบราณกลุ่มเสี่ยงปลอดภัย ไม่พบการปลอมปนสเตียรอยด์

#เขตQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2019-04-17 10:07:33
2เขตฯ 0200-2019-04-17 10:14:23
3เขตฯ 03---2019-04-17 10:07:33
4เขตฯ 04---2019-04-17 10:07:33
5เขตฯ 05---2019-04-17 10:07:33
6เขตฯ 0600-2019-04-17 10:08:52
7เขตฯ 07---2019-04-17 10:07:33
8เขตฯ 08---2019-04-17 10:07:33
9เขตฯ 09---2019-04-17 10:07:33
10เขตฯ 10---2019-04-17 10:07:33
11เขตฯ 1100-2019-04-17 10:09:05
12เขตฯ 1200-2019-04-17 10:14:41
13เขตฯ 1300-2019-04-17 10:14:46
  00         

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาแผนโบราณที่มีทะเบียนตำรับตามกฎหมาย

ตัวแปร

A = จำนวนยาแผนโบราณที่ปลอดภัย ไม่พบการปลอมปนสเตียรอยด์ (ตรวจพบจากชุดทดสอบอย่างง่าย) (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนยาแผนโบราณกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดที่นำมาตรวจ (ผลิตภัณฑ์)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
    รายละเอียด KPI Template >>
    ประวัติการปรับปรุง KPI Template
    View more