ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 011.2: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนด(นมโรงเรียน)

KPI

-

ร้อยละ 95.48

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนด(นมโรงเรียน)

#เขตQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011414100.00100.00100.002019-10-09 10:21:06
2เขตฯ 021313100.00100.00100.002019-10-09 10:24:31
3เขตฯ 037875.0087.5087.502019-10-09 10:25:44
4เขตฯ 04172180.0080.9580.952019-10-09 10:32:47
5เขตฯ 052525100.00100.00100.002019-10-09 10:34:57
6เขตฯ 061213100.0092.3192.312019-10-09 10:44:00
7เขตฯ 07151775.0088.2488.242019-10-09 10:27:25
8เขตฯ 081616100.00100.00100.002019-10-09 10:28:34
9เขตฯ 092222100.00100.00100.002019-10-09 10:31:13
10เขตฯ 1044100.00100.00100.002019-10-09 10:31:38
11เขตฯ 1188100.00100.00100.002019-10-09 10:37:46
12เขตฯ 1299100.00100.00100.002019-10-09 10:38:36
13เขตฯ 1377100.00100.00100.002019-10-09 10:39:01
  169177  95.48      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

นมโรงเรียน คือ ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม โดยมีคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 350 พ.ศ. 2556 เรื่องนมโค และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งจำหน่ายภายใต้โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เท่านั้น

ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่มีผลการตรวจวิเคราะห์มีคุณภาพมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่ส่งตรวจและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more