ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 020: อัตราตายทารกแรกเกิด เขตฯ 12

KPI

-

อัตราต่อพันประชากร 4.3

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
< 4.00 < 3.80

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 16 ตุลาคม 2562 02:02)
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

อัตราตายทารกแรกเกิด เขตฯ 12

#จังหวัดQ2 (< 4.00)Q4 (< 3.80)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1สงขลา5010,7084.674.672019-10-16 02:02:16
2สตูล183,4455.225.222019-10-12 02:02:16
3ตรัง284,5916.106.102019-10-16 02:02:17
4พัทลุง213,8165.505.502019-10-16 02:02:17
5ปัตตานี87,5481.061.062019-10-16 02:02:17
6ยะลา138,3581.561.562019-10-16 02:02:18
7นราธิวาส7210,3316.976.972019-10-16 02:02:18
  21048,797  4.30      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 500 กรัมที่เกิดมามีชีวิตอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ในโรงพยาบาล 

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต <= 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.8 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more