ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 020: อัตราตายทารกแรกเกิด เขตฯ 06

KPI

-

อัตราต่อพันประชากร 4.64

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
< 4.00 < 3.80

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 16 ตุลาคม 2562 02:02)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

อัตราตายทารกแรกเกิด เขตฯ 06

#จังหวัดQ2 (< 4.00)Q4 (< 3.80)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1สมุทรปราการ328,1803.913.912019-10-16 02:02:01
2ชลบุรี4013,8642.892.892019-10-16 02:02:03
3ระยอง338,2643.993.992019-10-11 02:02:03
4จันทบุรี284,4006.366.362019-10-16 02:02:03
5ตราด142,1356.566.562019-10-16 02:02:04
6ฉะเชิงเทรา436,4066.716.712019-10-16 02:02:04
7ปราจีนบุรี92,3643.813.812019-10-16 02:02:04
8สระแก้ว262,8739.059.052019-10-16 02:02:05
  22548,486  4.64      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 500 กรัมที่เกิดมามีชีวิตอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ในโรงพยาบาล 

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต <= 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.8 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more