ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 020: อัตราตายทารกแรกเกิด เขตฯ 05

KPI

-

อัตราต่อพันประชากร 4.17

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
< 4.00 < 3.80

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 16 ตุลาคม 2562 02:02)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

อัตราตายทารกแรกเกิด เขตฯ 05

#จังหวัดQ2 (< 4.00)Q4 (< 3.80)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1ราชบุรี267,3823.523.522019-10-16 02:02:13
2กาญจนบุรี447,1496.156.152019-10-16 02:02:13
3สุพรรณบุรี235,9933.843.842019-10-16 02:02:13
4นครปฐม135,2022.502.502019-10-16 02:02:14
5สมุทรสาคร659,5316.826.822019-10-11 02:02:14
6สมุทรสงคราม31,0832.772.772019-10-12 02:02:14
7เพชรบุรี33,5310.850.852019-10-16 02:02:14
8ประจวบคีรีขันธ์135,7312.272.272019-10-16 02:02:15
  19045,602  4.17      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 500 กรัมที่เกิดมามีชีวิตอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ในโรงพยาบาล 

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต <= 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.8 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more