ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 020: อัตราตายทารกแรกเกิด เขตฯ 04

KPI

-

อัตราต่อพันประชากร 4.66

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
< 4.00 < 3.80

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 16 ตุลาคม 2562 02:02)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

อัตราตายทารกแรกเกิด เขตฯ 04

#จังหวัดQ2 (< 4.00)Q4 (< 3.80)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1นนทบุรี204,2484.714.712019-10-16 02:02:01
2ปทุมธานี233,5886.416.412019-10-12 02:02:02
3พระนครศรีอยุธยา346,1405.545.542019-10-16 02:02:02
4อ่างทอง11,5930.630.632019-10-08 02:02:02
5ลพบุรี214,0335.215.212019-10-16 02:02:02
6สิงห์บุรี61,4174.234.232019-10-16 02:02:02
7สระบุรี175,2773.223.222019-10-16 02:02:03
8นครนายก71,3715.115.112019-10-16 02:02:04
  12927,667  4.66      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 500 กรัมที่เกิดมามีชีวิตอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ในโรงพยาบาล 

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต <= 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.8 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more