ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 020: อัตราตายทารกแรกเกิด เขตฯ 01

KPI

-

อัตราต่อพันประชากร 3.4

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
< 4.00 < 3.80

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 16 ตุลาคม 2562 02:02)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

อัตราตายทารกแรกเกิด เขตฯ 01

#จังหวัดQ2 (< 4.00)Q4 (< 3.80)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เชียงใหม่468,4455.455.452019-10-16 02:02:09
2ลำพูน102,0164.964.962019-10-16 02:02:09
3ลำปาง03,0130.000.002019-10-16 02:02:10
4แพร่82,1493.723.722019-10-12 02:02:10
5น่าน74,5981.521.522019-10-16 02:02:10
6พะเยา42,9861.341.342019-10-16 02:02:11
7เชียงราย3510,3593.383.382019-10-16 02:02:11
8แม่ฮ่องสอน132,6005.005.002019-10-16 02:02:11
  12336,166  3.40      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 500 กรัมที่เกิดมามีชีวิตอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ในโรงพยาบาล 

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต <= 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.8 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more