ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 020: อัตราตายทารกแรกเกิด

KPI

-

อัตราต่อพันประชากร 4.52

ค่าเป้าหมาย

47.945205479452%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
< 4.00 < 3.80

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 22 มีนาคม 2562 09:30)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายทารกแรกเกิด

#เขตQ2 (< 4.00)Q4 (< 3.80)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 015115,8903.213.212019-03-22 09:30:28
2เขตฯ 024910,1014.854.852019-03-22 09:30:31
3เขตฯ 03246,9483.453.452019-03-22 09:30:31
4เขตฯ 045711,4654.974.972019-03-22 09:30:17
5เขตฯ 057919,4464.064.062019-03-22 09:30:34
6เขตฯ 0610520,0055.255.252019-03-22 09:30:17
7เขตฯ 075010,0095.005.002019-03-22 09:30:24
8เขตฯ 086514,6354.444.442019-03-22 09:30:39
9เขตฯ 096514,1814.584.582019-03-22 09:30:20
10เขตฯ 105110,6194.804.802019-03-22 09:30:25
11เขตฯ 117411,4896.446.442019-03-22 09:30:36
12เขตฯ 127620,3923.733.732019-03-22 09:30:38
13เขตฯ 13----
  746165,180  4.52      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 500 กรัมที่เกิดมามีชีวิตอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ในโรงพยาบาล 

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต <= 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.8 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->
Error (#32)

Error (#32)

An internal server error occurred.

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

2019-03-25 09:07:37