ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 063.1: ความครอบคลุมเด็กได้รับวัคซีน BCG ในชายแดนใต้

KPI

-

ร้อยละ 98.69

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 90.00 >= 90.00 >= 90.00 >= 90.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ความครอบคลุมเด็กได้รับวัคซีน BCG ในชายแดนใต้

#เขตQ1 (>= 90.00)Q2 (>= 90.00)Q3 (>= 90.00)Q4 (>= 90.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01----
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 04----
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 06----
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 1246,91847,54099.0899.0198.8798.6998.692017-07-17 10:13:20
13เขตฯ 13----
  46,91847,540    98.69      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนพื้นฐานในเด็กอายุครบ 1 ปี (BCG) โดยเป็นเด็กในพื้นที่รับผิดชอบของสถานบริการ

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุครบ 1 ปี ตามไตรมาส (1,2,3,4) ได้รับวัคซีน DTP-HB3 ในจังหวัด สงขลา ยะลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี (คน)

B = จำนวนเด็กอายุครบ 1 ปีทั้งหมด ตามไตรมาส(1,2,3,4) ในจังหวัดสงขลา ยะลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more