ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 046.1: ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate)

KPI

-

ร้อยละ 95.95

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 90.00 >= 90.00 >= 90.00 >= 90.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate)

#เขตQ1 (>= 90.00)Q2 (>= 90.00)Q3 (>= 90.00)Q4 (>= 90.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0114,40515,32289.1089.1289.8394.0294.022018-11-05 16:23:06
2เขตฯ 028,5328,93191.7091.8593.3195.5395.532018-11-05 16:23:16
3เขตฯ 035,6445,77196.9797.0097.4297.8097.802018-11-05 16:23:34
4เขตฯ 0413,28414,25497.7497.7997.5593.1993.192018-11-05 16:23:53
5เขตฯ 058,4428,73497.5697.6097.5596.6696.662018-11-05 16:24:05
6เขตฯ 0611,14911,24998.8998.8998.5199.1199.112018-11-05 16:24:14
7เขตฯ 078,3208,61097.6997.7098.1996.6396.632018-11-05 16:24:26
8เขตฯ 0810,31510,54497.0596.8196.8897.8397.832018-11-05 16:24:35
9เขตฯ 0911,95712,12097.4597.4597.7098.6698.662018-11-05 16:26:15
10เขตฯ 1010,67310,86096.9596.8796.5698.2898.282018-11-05 16:26:27
11เขตฯ 119,7319,93097.4497.3696.7598.0098.002018-11-05 16:26:37
12เขตฯ 1213,34014,96088.0287.9389.1489.1789.172018-11-05 16:26:50
13เขตฯ 136,0546,12098.9298.922018-11-05 16:27:10
  131,846137,405    95.95      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ผู้ป่วยยาเสพติด หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้เสพ (Abuse) หรือผู้ติด(Dependence) ยาเสพติดและได้รับการบำบัดรักษายาเสพติด

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่จำหน่ายจากสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาและได้รับการจำหน่ายครบกำหนดตามเกณฑ์จากสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดทั้งหมด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 90
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more