ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 046.1: ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate)

KPI

-

ร้อยละ 94.8

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 90.00 >= 90.00 >= 90.00 >= 90.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate)

#เขตQ1 (>= 90.00)Q2 (>= 90.00)Q3 (>= 90.00)Q4 (>= 90.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011,6141,81189.1089.1289.122018-05-11 13:25:31
2เขตฯ 0290298291.7091.8591.852018-05-11 13:25:38
3เขตฯ 0332333396.9797.0097.002018-05-11 13:25:51
4เขตฯ 0479881697.7497.7997.792018-05-11 13:26:07
5เขตฯ 0540641697.5697.6097.602018-05-11 13:26:15
6เขตฯ 0689190198.8998.8998.892018-05-11 13:26:24
7เขตฯ 0759460897.6997.7097.702018-05-11 13:26:38
8เขตฯ 0872875297.0596.8196.812018-05-11 13:26:47
9เขตฯ 099941,02097.4597.4597.452018-05-11 13:27:15
10เขตฯ 1034035196.9596.8796.872018-05-11 13:27:38
11เขตฯ 1170172097.4497.3697.362018-05-11 13:27:46
12เขตฯ 1243048988.0287.9387.932018-05-11 13:27:54
13เขตฯ 13----
  8,7219,199    94.80      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ผู้ป่วยยาเสพติด หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้เสพ (Abuse) หรือผู้ติด(Dependence) ยาเสพติดและได้รับการบำบัดรักษายาเสพติด

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่จำหน่ายจากสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาและได้รับการจำหน่ายครบกำหนดตามเกณฑ์จากสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดทั้งหมด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 90
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->