ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 010: ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ เขตฯ 06

KPI

-

ร้อยละ 16.84

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 80.00 >= 100.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:24)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ เขตฯ 06

#จังหวัดQ2 (>= 60.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 100.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1สมุทรปราการ316,215190,93545.8359.6360.3860.382017-07-17 10:12:37
2ชลบุรี432,527239,83354.4155.4455.4555.452017-07-17 10:12:38
3ระยอง183,74685,30645.1946.4246.4346.432017-07-17 10:12:38
4จันทบุรี179,689109,97059.0261.1861.2061.202017-07-17 10:12:38
5ตราด65,60731,07645.1647.3347.3747.372017-07-17 10:12:38
6ฉะเชิงเทรา306,804166,23551.0454.1054.1854.182017-07-17 10:12:38
7ปราจีนบุรี170,67878,70345.1546.1046.1146.112017-07-17 10:12:38
8สระแก้ว201,819101,69849.4050.3950.3950.392017-07-17 10:12:38
  1,857,0851,003,756   16.84      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ประชานชนวัยทำงาน หมายถึง ประชาชนอายุ 18 ปี– 59 ปี 11 เดือน 29 วัน

ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง น้ำหนักเหมาะสมกับส่วนสูง โดยมีค่าดัชนีมวลกาย อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ (คน)

B = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 54
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more