ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 010: ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ เขตฯ 04

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 80.00 >= 100.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:24)
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ เขตฯ 04

#จังหวัดQ2 (>= 60.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 100.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1นนทบุรี170,51885,61340.2449.5150.2150.212017-07-17 10:12:37
2นนทบุรี---2017-04-18 10:51:18
3นนทบุรี---2017-04-18 10:51:18
4นนทบุรี---2017-04-18 10:51:18
5นนทบุรี---2017-04-18 10:51:18
6นนทบุรี---2017-04-18 10:51:18
7นนทบุรี---2017-04-18 10:51:18
8นนทบุรี---2017-04-18 10:51:18
9นนทบุรี---2017-04-18 10:51:18
10นนทบุรี---2017-04-18 10:51:18
11นนทบุรี---2017-04-18 10:51:18
12ปทุมธานี221,171122,20447.6255.1155.2555.252017-07-17 10:12:37
13พระนครศรีอยุธยา236,813121,78849.7951.4051.4351.432017-07-17 10:12:37
14อ่างทอง98,76851,44951.4152.0752.0952.092017-07-17 10:12:37
15ลพบุรี280,315132,48246.9147.2647.2647.262017-07-17 10:12:37
16สิงห์บุรี91,98749,69053.2754.0154.0254.022017-07-17 10:12:38
17สระบุรี190,600106,73855.1655.9556.0056.002017-07-17 10:12:38
18นครนายก62,29028,45945.3345.6945.692017-07-17 10:12:38
  1,352,462698,423          

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ประชานชนวัยทำงาน หมายถึง ประชาชนอายุ 18 ปี– 59 ปี 11 เดือน 29 วัน

ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง น้ำหนักเหมาะสมกับส่วนสูง โดยมีค่าดัชนีมวลกาย อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ (คน)

B = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 54
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more