ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 010: ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

KPI

-

ร้อยละ 16.84

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 80.00 >= 100.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:24)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

#เขตQ2 (>= 60.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 100.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011,649,379781,661-2017-07-17 10:12:41
2เขตฯ 02943,587412,242-2017-07-17 10:12:41
3เขตฯ 03810,588392,498-2017-07-17 10:12:41
4เขตฯ 041,352,462698,423-2017-07-17 10:12:38
5เขตฯ 051,512,883750,999-2017-07-17 10:12:42
6เขตฯ 061,857,0851,003,75649.4050.3950.3916.842017-07-17 10:12:38
7เขตฯ 071,574,148825,609-2017-07-17 10:12:40
8เขตฯ 081,748,664880,967-2017-07-17 10:12:43
9เขตฯ 091,642,056862,710-2017-07-17 10:12:39
10เขตฯ 101,303,738629,357-2017-07-17 10:12:40
11เขตฯ 111,099,597492,574-2017-07-17 10:12:42
12เขตฯ 121,351,479588,321-2017-07-17 10:12:43
13เขตฯ 13----
  16,845,6668,319,117   16.84      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ประชานชนวัยทำงาน หมายถึง ประชาชนอายุ 18 ปี– 59 ปี 11 เดือน 29 วัน

ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง น้ำหนักเหมาะสมกับส่วนสูง โดยมีค่าดัชนีมวลกาย อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ (คน)

B = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 54
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more